Esewa Integration
पाठक मित्रहरु आज मिति २०७३ मंसिर १७ गतेदेखि e-sewa सँग सहकार्य गरेका छौं । अब तपाईले आफूले चाहेको प्याकेज चाहेको समयमा आफ्नै e-sewa Account बाट खरिद गर्न सक्नु हुनेछ । हालसम्म e-sewa को Account नभएका पाठकहरुले आफ्नो मोबाइलबाट reg type गरी 2121 मा sms गरी पठाउनु हुन र प्राप्त भएको निर्देशन अनुसार गर्नु हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्य केही समस्या भएमा कम्पनी कार्यलयको फोन नं. ०१-४३५३३७६ मा सम्पर्क गर्नु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं । करीयर काउन्सिलिङ्ग सेन्टर प्रा. लि. सामाखुसी, काठमाडौं फोन नं. : ०१-४३५३३७६ मोबाइल नं. : ९८०३५१०६५५ ईमेल : loksewaguide @ gmail.com

 

.....Loading

Lok Sewa Guide
NOTICE
पाठक मित्रहरु ! आज मिति २०७३ मंसिर १७ गतेदेखि e-sewa सँग सहकार्य गरेका छौं । अब तपाईले आफूले चाहेको प्याकेज चाहेको समयमा आफ्नै e-sewa Account बाट खरिद गर्न सक्नु हुनेछ । हालसम्म e-sewa को Account नभएका पाठकहरुले आफ्नो मोबाइलबाट reg type गरी 2121 मा sms गरी पठाउनु हुन र प्राप्त भएको निर्देशन अनुसार गर्नु हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्य केही समस्या भएमा कम्पनी कार्यलयको फोन नं. ०१-४३५३३७६ मा सम्पर्क गर्नु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं । करीयर काउन्सिलिङ्ग सेन्टर प्रा. लि. सामाखुसी, काठमाडौं फोन नं. : ०१-४३५३३७६ मोबाइल नं. : ९८०३५१०६५५ ईमेल : loksewaguide@gmail.com  

 

.....Loading