Notice

Our Related Banks & A/C Numbers

 बैंक खाता सम्बन्धी बिबरण

करीयर काउन्सिलिङ्ग सेन्टर प्रा.लि.को नाउँमा निम्नानुसारका बैंकमा रहेका बैंकखाताहरुमा रकम जम्मा गर्न सकिने भएकोले पाठकहरुले आफूले खरिद गर्न चाहेको सेवा प्याकेज बैंक मार्फत खरिद गर्नका लागि आफ्नो नजिकमा रहेका निम्न मध्ये कुनै बैंक शाखामा रकम जम्मा गरी सो को जानकारी करीयर काउन्सिलिङ्ग सेन्टर प्रा.लि.मा गराइदिनु हुन सादर अनुरोध गरिन्छ ।

बैंकको

नाम खातावालाको          नाम खाता नं. कैफियत
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक

Career Counseling Center 

Branch :  Baneshwor

142000323401

मोवाइल बैंकिङ्ग सेवा लिनु भएका पाठकहरुले समेत यिनै खाताहरुमा रकम जम्मा गर्न सक्नु हुनेछ । 


रेमिट्यान्स कम्पनी मार्फत रकम पठाउन चाहने पाठकहरुले निम्नानुसार पठाउनुहोला । 

सम्पर्क ब्यक्तिः लक्ष्मी रेग्मी (Laxmi Regmi)

सम्पर्क नं : ०१–४३५३३७६

E-sewa मार्फत भुक्तानीका लागि सम्बन्धित प्याकेज वा टपिक्समा रहेको Pay with E-Sewa Button मा Click गरी आफ्नो E-sewa User name and Password Type गर्नुहोस र प्याकेज अनुसारको रकम भुक्तानी गरी सेवा लिनुहोस ।