Notice
Projects - लोकसेवा गाइड - Lok Sewa Guide

Loksewa Updates

महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान

Career Opportunity

S.N Title Expiry
1 दुग्ध विकास संस्थान
2 नेपाल टेलिभिजन
3 स्वयंसेवकको लागि अनलाईन आवेदन गर्ने सम्बन्धी सूचना
4 Century Bank
5 नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद
6 नतिजा प्रकाशन एवं सिफारिस सम्बन्धी सूचना
7 कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना
8 शिक्षक सेवा आयोग
9 सूचना २०७४/०५/०२
10 अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना
11 लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
12 नयाँ भर्ना सम्बन्धी सूचना
13 नयाँ भर्ना सम्बन्धी सूचना
14 नयाँ भर्ना सम्बन्धी सूचना
15 करार सेवामा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना
16 प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्
17 लिखित परीक्षको नतिजा तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना
18 लिखित परीक्षको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
19 लिखित परीक्षको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना
20 करार सेवामा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना
21 अनुसन्धान अधिकृत तथा अनुसन्धान सहायक पदको लागि दरखास्त आह्वान गरिएको सूचना
22 नियुक्ति लिन आउनेबारेमा सूचना
23 प्रयोगात्मक परीक्ष सम्बन्धी सूचना
24 रिक्त पद पूर्ति सम्बन्धि सूचना
25 आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको कार्यक्रमसम्बन्धी सूचना
26 प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना
27 खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखिको परिक्षको कार्यक्रमसम्बन्धी सूचना
28 परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
29 सूचना – नेपाल वायूसेवा निगम
30 अावश्यकता-२०७४-०४-२०
   « 1 2 3 4  » »›