.....Loading

लोक सेवा गाइड

लोक सेवा गाइड Career Counseling Center द्वारा संचालन गरिएको एक जानकारीमूलक वेवसाइट हो । यसको अबधारणा बिकास देखि हालको अबस्थासम्म ल्याइपुर्‍याउनमा निजामती सेवाका बिज्ञहरुको राय,सुझाव र सल्लाहको अहं भूमीका रहेको छ ।

अरु थप जानकारीको लागि एसमा क्लिक गर्नुस

Member Login

Lost your password?

Not a member yet? Sign Up!

Lok Sewa Guide
NOTICE

Our Related Banks & A/C Numbers

Account holder's name : Career Counseling Center Pvt Ltd,Shankhamul

Prabhu Bank A/C No:05111600315450000001 ,Branch: Sankhamul
Bank Of Kathmandu A/C No : 01-23-0000061-0 ,Branch: New Baneshwor
Kumari Bank :A/C No:0101524044795019 ,Branch: Putalisadak
Rastriya Banijya Bank LTD. : A/C No: 142000323401 ,Branch: New Baneshwor
You are requested to write your full name while depositing.
कृपया रकम जम्मा गर्दा आफ्नो पुरा नाम लेख्नुहोला ।