.....Loading

लोक सेवा गाइड

लोक सेवा गाइड Career Counseling Center द्वारा संचालन गरिएको एक जानकारीमूलक वेवसाइट हो । यसको अबधारणा बिकास देखि हालको अबस्थासम्म ल्याइपुर्‍याउनमा निजामती सेवाका बिज्ञहरुको राय,सुझाव र सल्लाहको अहं भूमीका रहेको छ ।

अरु थप जानकारीको लागि एसमा क्लिक गर्नुस

Member Login

Lost your password?

Not a member yet? Sign Up!

Lok Sewa Guide
NOTICE

Useful Links

Ministry of Home Affairs  

Web: www.moha.gov.np

 Ministry of Tourism and Civil Aviation  

 Web: www.tourism.gov.np

Ministry of Defense  

Web: www.mod.gov.np

 Ministry of Education

 Web: www.moe.gov.np

 Ministry of Finance  

  Web: www.mof.gov.np

 Ministry of Foreign Affairs

 Web: www.mofa.gov.np

 Ministry of Forests and Soil Conservation

 Web: www.mofsc.gov.np

 Ministry of General Administration 

Web:www.moga.gov.np

 Ministry of Health and Population 

  Web: www.moh.gov.np

 Ministry of Agriculture and Cooperatives  

Web:www.moac.gov.np

 Ministry of Commerce and Supplies

  Web: www.moics.gov.np

 Ministry of Information & Communication  

  Web: www.moic.gov.np

 Ministry of Labour & Transport Management 

  Web: www.moltm.gov.np

 Ministry of Land, Reform and Management 

web: www.molrm.gov.np

 Ministry of Law and Justice  

Web:www.moljpa.gov.np

 Ministry of Physical Planning and Works 

Web:www.moppw.gov.np

 Ministry of Local Development  

  Web: www.mld.gov.np

 Ministry of Science and Technology 

Web:www.most.gov.np

 Ministry of Energy  

Web:www.moen.gov.np

Ministry of Women, Children and Social Welfare 

Web:www.mowcsw.gov.np

 Ministry of Peace and Reconstruction   

 Web: www.peace.gov.np

 Ministry of Environment 

  Web: www.moenv.gov.np

 Ministry of Industry 

 Web: www.moi.gov.np

 Ministry of Federal Affairs, Parliamentary Affairs, Constituent Assembly and Culture  

web: www.mofacapac.gov.np/

 Ministry of Irrigation 

web:www.moir.gov.np

Ministry of Youth and Sports 

Web: www.moys.gov.np