.....Loading

लोक सेवा गाइड

लोक सेवा गाइड Career Counseling Center द्वारा संचालन गरिएको एक जानकारीमूलक वेवसाइट हो । यसको अबधारणा बिकास देखि हालको अबस्थासम्म ल्याइपुर्‍याउनमा निजामती सेवाका बिज्ञहरुको राय,सुझाव र सल्लाहको अहं भूमीका रहेको छ ।

अरु थप जानकारीको लागि एसमा क्लिक गर्नुस

Member Login

Lost your password?

Not a member yet? Sign Up!

Lok Sewa Guide
NOTICE

Terms of use

लोक सेवा गाईड प्रयोगका शर्तहरु

कृपया हाम्रो सेवा लिनु अघि यी शर्तहरु अनिवार्य रुपमा अध्ययन गरी सहमती जनाउनु होला

१. यो एक सेवामूलक व्यवसाय भएकोले यसले निःशुल्क प्रदान गर्ने सेवा बाहेक अन्य सेवाहरुमा तोकिएको शुल्क लाग्नेछ ।

२. यस वेभसाईटमा संग्रहित सामग्रीहरुमध्ये विषयगत सामग्रीको स्रोत वा स्रोत व्यक्ति (Resource person) को नाम र निजको विस्तृत विवरण सो सँगै राखिएको छ ।

३. कम्पनीका स्थायी Resource Person द्वारा तयार पारिएका सामग्रीहरु लोकसेवा गाईडको नामबाट प्रकाशित, प्रसारित भएका छन् । वस्तुगत सबै सामग्रीहरु लोकसेवा गाईडका स्थायी Resource Person  द्वारा तयार पारिएको हुँदा नाम उल्लेख गरिएको छैन । 

४. विषय विज्ञहरुले सिर्जना वा संकलन गर्नु भएका सामग्रीहरुको विषयमा पूर्णत: उहाँहरु नै जिम्मेवार रहने भएको हुँदा सो सम्वन्धमा यस कम्पनीको भूमिका केवल समन्वयकर्ता र सहजकर्ताको मात्र रहनेछ ।

५. वेभ साईटमा राखिएका सामग्रीहरुको प्रयोगकर्तालाई अध्ययन गर्ने मात्र अवसर मिल्ने छ । यसलाई डाउनलोड गर्न, Copy गर्न पाईने छैन ।(तर कम्पनी व्यवस्थापनले आवश्यक ठानेका सामग्रीहरु डाउनलोड गर्न, कपी गर्न वा Mail गरिदिन सक्नेछ।यसलाई अधिकारको विषयको रुपमा नलिई अतिरिक्त सुविधाको रुपमा लिन आग्रह गर्दछौं ।)

6. ग्राहकवर्गसँग रहेको पासवर्डको सुरक्षा गर्नु निजकोनै कर्तव्य हुने छ ।

८. भुक्तानी भई सकेको रकम कुनै पनि अवस्थामा फिर्ता हुने छैन ।(Cash once paid will not be refundable in any cirmumstances.)

  लोकसेवा गाईडलाई विश्वास गर्नु भएकोमा धन्यवाद । 

 

 

माथि उल्लिखित शर्तको पालनामा मेरो पूर्णत: सहमति छ ।