Notice
Loksewaguide:Downloads

Downloads

Officer Practice Ppaer Series-1(Passage 4)

Officer Practice Paper Series-1(Passage 3)

Officer Practice Paper Series-1(Passage 2)

Officer Practice Paper Series-1(Passage 1)

सार्वजनिक बिदा – २०७४

Education in Figures 2016

कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा

संस्थान ऐन, २०२१

नेपाल खाद्य संस्थान खुल्ला पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना

नेपालको संविधान

चौधौं योजना (आ.व. २०७३/७४–२०७५/७६)

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को मौद्रिक नीति

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को मौद्रिक नीति (सारांश)

आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को मन्त्रालयगत प्रगति विवरण

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को बजेट वक्तब्य

व्यय अनुमानको विवरण खर्च शीर्षकगत र स्रोतगत समेत ख

अन्तर र सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (प्रदेश तथा स्था

आर्थिक विधेयक –२०७४

दलित अधिकार कार्यविधि समिति

राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७३

    1 2 3 4 5 6 7 8 9  » »›