.....Loading

लोक सेवा गाइड

लोक सेवा गाइड Career Counseling Center द्वारा संचालन गरिएको एक जानकारीमूलक वेवसाइट हो । यसको अबधारणा बिकास देखि हालको अबस्थासम्म ल्याइपुर्‍याउनमा निजामती सेवाका बिज्ञहरुको राय,सुझाव र सल्लाहको अहं भूमीका रहेको छ ।

अरु थप जानकारीको लागि एसमा क्लिक गर्नुस

Member Login

Lost your password?

Not a member yet? Sign Up!

Lok Sewa Guide
NOTICE
२०७४ जेष्ठ १३ गते संचालन हुन गैरहेको खरिदार प्रथम चरणकोलाई लक्षित गरी पाठ्यक्रम अनुसारका नमूना प्रश्न सेटहरु तयार गरी परीक्षार्थीहरुको अभ्यासका लागि लोक सेवा गाइड डट कम (करीयर काउन्सिलिङ्ग सेन्टर प्रा.लि.)ले आफ्नो वेभ पेज www.loksewaguide.com मार्फत पाठकहरु समक्ष प्रस्तुत गरेको छ । प्रस्तुत प्रश्नसेटहरु हालका लागि निःशुल्क रुपमा उपलब्ध छन् ।   New Year Offer/Free Package नयाँ बर्ष २०७४ को उपहार स्वरुप पाठक महानुभावहरु समक्ष यो New Year Offer उपलब्ध छ । लोक सेवा आयोग लगायत कुनै पनि प्रतियोगितात्मक परीक्षाको तयारी गरिरहनुभएका पाठकहरुले www.loksewaguide.com मा आफूलाई मिल्दो प्याकेज आफै छनौट गरी निःशुल्क रुपमा यो सुबिधा लिन सक्नुहुने ब्यहोरा सहर्ष अनुरोध गर्दछौं । यस सम्बन्धमा विस्तृत जानकारीका लागि करीयर काउन्सिलिङ्ग सेन्टर प्रा=लि= सामाखुसी, रानीवारी, काठमाण्डौ फोन नं ०१–४३५३३७६ इमेलः loksewaguide@gmail.com   करीयर काउन्सिलिङ्ग सेन्टर प्रा.लि.द्वारा निर्माण गरी संचालन गरिएको मोवाइल एप सेवा गुगल एप स्टोरमा उपलब्ध छ ।   

Downloads

S. N. Title
1 आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को मन्त्रालयगत प्रगति विवरण (Download)
2 आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को बजेट वक्तब्य (Download)
3 व्यय अनुमानको विवरण खर्च शीर्षकगत र स्रोतगत समेत ख (Download)
4 अन्तर र सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (प्रदेश तथा स्था (Download)
5 आर्थिक विधेयक –२०७४ (Download)
6 दलित अधिकार कार्यविधि समिति (Download)
7 राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७३ (Download)
8 राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३ (Download)
9 जातिय विवरणमा उल्लेख भएका जातीय समूहलाई अल्पसख्या (Download)
10 राष्ट्रिय खनिज नीति २०७४ (Download)
11 Loksewa Practice Paper 2074 Set - 1 (Download)
12 म.ले.प. फारमहरु (Download)
13 भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ (Download)
14 सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ (Download)
15 सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ (Download)
16 Financial Procedure Rules 2064 (Arthik Karyabidhi (Download)
17 Nepal Public Sector Accounting Standards 2070 (Download)
18 नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान २०७० (Download)
19 परिमार्जित म.ले.प.फारामहरू कार्यान्वयन निर्देशिका (Download)
20 आन्तरिक लेखा परिक्षण निर्देशिका,२०६८ (Download)
21 एकल खाता कोष प्रणाली संचालन निर्देशिका, २०७२ (Download)
22 नेपाल सरकारको सरकारी सम्पत्ति सूचना प्रणाली सम्बन् (Download)
23 कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरुको वार्षिक अनुगम (Download)
24 भ्रमण खर्च (चौथो स‌शोधन) नियमावली, २०७२ (Download)
25 नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरुमा कार्यरत नेपाल प्र (Download)
26 आन्तरिक लेखापरिक्षण कार्यविधि निर्देशिका,२०७३ (Download)
27 अनुगमन/निरीक्षण फाराम (Download)
28 लोक सेवा आयोग ऐन २०६६ (Download)
29 लोक सेवा आयोग नियमावली, २०६७ (Download)
30 लोक सेवा आयोगका पदाधिकारी एवं दक्ष/विज्ञ र कर्मचार (Download)
31 लोक सेवा आयोग (कार्य सञ्चालन) (पाँचौ संशोधन) निर्द (Download)
32 लोक सेवा आयोग (कार्य सञ्चालन) निर्देशिका, २०६७ (Download)
33 विशेष समूहका कर्मचारीहरुको प्रशासन र व्यवस्थापन नि (Download)
34 नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७२ (Download)
35 बिशेष समूहका कर्मचारीहरुको ब्यवस्थापन पहिलो सशोधन (Download)
36 नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली, २०६९ (Download)
37 नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०३९ (Download)
38 नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान आर्थिक प्रशास (Download)
39 नेपाल प्रशासनिक प्रतिष्ठान नियमावली, २०५५ (Download)
40 निजामती सेवाका कर्मचारीहरुको आचरण सम्वन्धी नियमावल (Download)
41 निजामती सेवा नियमावली, २०५० (आठौ सशोधन), २०६७ (Download)
42 निजामती सेवा ऐन, २०४९ (दोश्रो संशोधन) समेत (Download)
43 निजामती सेवा ऐन २०४९ (चौथो संशोधन सहित) २०७२ (Download)
44 निजामती सेवा (बाह्रौं संशोधनसमेत) नियमावली, २०७२ (Download)
45 निजामती सेवा (बाह्रौं संशोधन) नियमावली, २०७२ (Download)
46 निजामती सेवा (नवौं संशोधन) नियमावली, २०६८ (Download)
47 निजामती सेवा (तेह्रौ संशोधन) नियमावली, २०७३ (Download)
48 निजामती सेवा (तेश्रो स‌ंशोधन) ऐन, २०७० (Download)
49 निजामती सेवा (चौथो संशोधन) ऐन, २०७२ (Download)
50 निजामती सेवा (चौधौ संशोधन) नियमावली, २०७३ (Download)
51 निजामती कर्मचारी योगदान कोष नियमावली, २०६९ (Download)
52 निजामती कर्मचारी कल्याणकारी कोष नियमावली, २०७२ (Download)
53 निजामती कर्मचारी अस्पताल बिकास समिति (गठन ) आदेश, (Download)
54 कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बिकास समिति (गठन ) आ (Download)
55 Kharidar Model Exam Set - 8 (Download)
56 Kharidar Model Exam Set - 7 (Download)
57 Kharidar Model Exam Set - 6 (Download)
58 Kharidar Model Exam Set - 5 (Download)
59 Kharidar Model Exam Set - 4 (Download)
60 Kharidar Model Exam Set - 3 (Download)
61 Kharidar Model Question Set-2 (2073) (Download)
62 Kharidar Model Questions Set-1 (2073) (Download)
63 ब्यवसाय सहायक,सहायक स्तर प्रथम,तह-४ Syllabus (Download)
64 कृषि बिकास बैंकमा कर्मचारी अावश्यकता(२०७२ पाैष २६) (Download)
65 राष्ट्रिय युवा नीति, २०७२ (Download)
66 सार्वजनिक सेवा प्रवाह अनुगमन निर्देशिका (Download)
67 भ्रष्ट्राचार निवारण एैन २०६९ (Download)
68 Comprehension English 4 (Download)
69 क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक वडापत्र व्यवस्थापन निर्द (Download)
70 लेखपाल,सहायक स्तर द्वितीय,तह-४ Syllabus (Download)
71 नेपाली सेनामा विज्ञापन (Download)
72 Section Officer Syllabus first -third Paper (Download)
73 सम्मानित हुनुहुने सेवा निवृत्त राष्ट्र सेवकहरु (Download)
74 निजामती सेवा पुरस्कार २०७२ (Download)
75 नायब सुब्बा वा साे सरह (अप्राविधिक) विज्ञापन (Download)
76 बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विधेयक (Download)
77 पदपुर्ति सम्बन्धी सुचना (Download)
78 लाेकसेवाकाे दरखास्त Online पेश गर्ने तरिका (Download)
79 National Framework on Local Adaptation Plans for A (Download)
80 Nepal Rastra Bank Act-2058 (Download)
81 Online exam part-4 (Download)
82 Online exam 5 question (Download)
83 comprehension sixth (Download)
84 Online exam 6 questions (Download)
85 Online exam 7 english (Download)
86 Online exam 7 (Download)
87 comprehension 8 (Download)
88 Online exam 8 (Download)
89 Application Form for the post of Expert (Download)
90 comprehension 9 (Download)
91 online exam 9 (Download)
92 comprehension 10 (Download)
93 How to print the image file (Download)
94 Comprehension 16 (Download)
95 Comprehension 15 (Download)
96 online exam 17 (Download)
97 Comprehension 19 (Download)
98 Comprehension 5 online exam (Download)
99 comprehension exam 3 (Download)
100 BIPPA with India (Nepali) (Download)
101 BIPPA with India (Eng Language) (Download)
102 Industrial Policy 2067 (Download)
103 Supply Policy 2069 (Download)
104 Banijya Niti 2065 (Download)
105 Nepal Chartered Accountants Act, 1997 (Download)
106 Nepal Auditing Standards (Download)
107 Nepal Accounting Standards (Download)
108 Interim Constitution on Nepal,2063 Nepali with Ix (Download)
109 Foreign Investment Act,2038 (Download)
110 Privatization act,2050 (Download)
111 Rajashow Paramarsa Samitee ko prativedan.pdf (Download)
112 Nijamati Sewa Patrika.pdf (Download)
113 सूचना प्रबिधि नीति-2067 (Download)
114 Internal exam feb 9 (Download)
115 Comprehension for English (Download)
116 comprehension (Download)
117 officer exam passage (Download)
118 upsachiv (Download)
119 2070-12-12 political science section officer pa2 (Download)
120 राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको सङ्क्षिप्त परिचय तथा (Download)
121 assistance open (Download)
122 नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०६९ (Download)
123 Trade Policy 2072 (Download)
124 आर्थिक कार्यबिधि ऐन २०५५ (Download)
125 तेह्रौं योजना (आर्थिक वर्ष २०७०÷७१–२०७२÷७३) (Download)
126 भ्रमण म्रखर्च नियमावली, २०६४ (Download)
127 आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ (Download)
128 नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०६९ (Download)
129 Nepal Education in figures 2014 (Download)
130 सार्वजनिक र्जखरिद नियमावली, २०६४ (Download)
131 राष्ट्रिय योजना आयोगको गठन तथा कार्य सञ्चालन आदेश, (Download)
132 सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३ (Download)
133 आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्यविधि निर्देशिका (Download)
134 परिमार्जित म.ले.प.फारमहरू कार्यान्वयन निर्देशिका २ (Download)
135 विकास सहायता नीति, २०७१ (Download)
136 2070-12-12 political science section officer part (Download)
137 राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१ (Download)
138 upsachib (Download)
139 नासु तृतीय पत्र अर्थशास्त्र प्रश्नपत्र (Download)
140 Holidays of 2070 (Download)
141 सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण एेन (Download)
142 बैंंक तथा वितिय संस्था सम्बन्धी ऐन (Download)
143 company Act (Download)
144 foreigh exchange act (Download)
145 Monetery Policy (Download)
146 NRB Act (Download)
147 Public Procurement Act (Download)
148 nasu second (Download)
149 contemporary issue (Download)
150 शासन प्रणाली (Download)
151 economics nasu (Download)
152 खरिदार तृतिय पत्र (Download)
153 खरिदार द्वितिय पत्र विज्ञान तथा गणित (Download)
154 National Health Policy 2048 (Download)
155 नेपालमा महाभूकम्प १९९० साल (Download)