.....Loading

लोक सेवा गाइड

लोक सेवा गाइड Career Counseling Center द्वारा संचालन गरिएको एक जानकारीमूलक वेवसाइट हो । यसको अबधारणा बिकास देखि हालको अबस्थासम्म ल्याइपुर्‍याउनमा निजामती सेवाका बिज्ञहरुको राय,सुझाव र सल्लाहको अहं भूमीका रहेको छ ।

अरु थप जानकारीको लागि एसमा क्लिक गर्नुस

Member Login

Lost your password?

Not a member yet? Sign Up!

Lok Sewa Guide
NOTICE

Downloads

यस Download पेजमा राखिएका कुनै पनि सामग्रीहरु Career Counseling Center का आफ्ना सिर्जनाहरु भने होइनन् । नेपाल सरकार, सार्वजनिक संस्थान, वैक तथा वितीय संस्था, कम्पनीहरु लगायत स्वदेशी तथा विदेशी संस्थाहरुका वेभ साईट तथा अन्य माध्यमबाट यी सामग्रीहरु जस्ताको तस्तै उपलब्ध गराएका छौं। यसमा करियर काउन्सिलिङ्ग सेन्टर प्रा.लि. बाट कुनै थपघट तथा संशोधन नभएको व्यहोरा अवगत गराउँदै सार्वजनिक भै सकेका सामग्रीलाई एकै ठाउँमा राखी आदरणिय पाठकहरुलाई सहज रुपमा उपलब्ध गराउने प्रयत्न मात्र गरिएको व्यहोरा विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछौं ।

S. N. Title
1 Nepal Rastra Bank Act-2058 (Download)
2 BIPPA with India (Nepali) (Download)
3 BIPPA with India (Eng Language) (Download)
4 Industrial Policy 2067 (Download)
5 Supply Policy 2069 (Download)
6 Banijya Niti 2065 (Download)
7 Nepal Chartered Accountants Act, 1997 (Download)
8 Nepal Auditing Standards (Download)
9 Nepal Accounting Standards (Download)
10 Interim Constitution on Nepal,2063 Nepali with Ix (Download)
11 Foreign Investment Act,2038 (Download)
12 Privatization act,2050 (Download)
13 Rajashow Paramarsa Samitee ko prativedan.pdf (Download)
14 Nijamati Sewa Patrika.pdf (Download)
15 सूचना प्रबिधि नीति-2067 (Download)
16 Internal exam feb 9 (Download)
17 Comprehension for English (Download)
18 comprehension (Download)
19 comprehension exam 3 (Download)
20 Comprehension English 4 (Download)
21 Comprehension 5 online exam (Download)
22 Online exam part-4 (Download)
23 Online exam 5 question (Download)
24 comprehension sixth (Download)
25 Online exam 6 questions (Download)
26 Online exam 7 english (Download)
27 Online exam 7 (Download)
28 comprehension 8 (Download)
29 Online exam 8 (Download)
30 Application Form for the post of Expert (Download)
31 comprehension 9 (Download)
32 online exam 9 (Download)
33 comprehension 10 (Download)
34 How to print the image file (Download)
35 Comprehension 16 (Download)
36 Comprehension 15 (Download)
37 online exam 17 (Download)
38 Comprehension 19 (Download)
39 officer exam passage (Download)
40 upsachiv (Download)
41 upsachib (Download)
42 नासु तृतीय पत्र अर्थशास्त्र प्रश्नपत्र (Download)
43 Holidays of 2070 (Download)
44 सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण एेन (Download)
45 बैंंक तथा वितिय संस्था सम्बन्धी ऐन (Download)
46 company Act (Download)
47 foreigh exchange act (Download)
48 Monetery Policy (Download)
49 NRB Act (Download)
50 Public Procurement Act (Download)
51 nasu second (Download)
52 contemporary issue (Download)
53 शासन प्रणाली (Download)
54 economics nasu (Download)
55 खरिदार तृतिय पत्र (Download)
56 खरिदार द्वितिय पत्र विज्ञान तथा गणित (Download)
57 National Health Policy 2048 (Download)
58 राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१ (Download)
59 पदपुर्ति सम्बन्धी सुचना (Download)
60 2070-12-12 political science section officer part (Download)
61 2070-12-12 political science section officer pa2 (Download)
62 राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको सङ्क्षिप्त परिचय तथा (Download)
63 assistance open (Download)
64 नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०६९ (Download)
65 Trade Policy 2072 (Download)
66 आर्थिक कार्यबिधि ऐन २०५५ (Download)
67 तेह्रौं योजना (आर्थिक वर्ष २०७०÷७१–२०७२÷७३) (Download)
68 भ्रमण म्रखर्च नियमावली, २०६४ (Download)
69 आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ (Download)
70 नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०६९ (Download)
71 Nepal Education in figures 2014 (Download)
72 सार्वजनिक र्जखरिद नियमावली, २०६४ (Download)
73 राष्ट्रिय योजना आयोगको गठन तथा कार्य सञ्चालन आदेश, (Download)
74 सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३ (Download)
75 आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्यविधि निर्देशिका (Download)
76 परिमार्जित म.ले.प.फारमहरू कार्यान्वयन निर्देशिका २ (Download)
77 विकास सहायता नीति, २०७१ (Download)
78 नेपालमा महाभूकम्प १९९० साल (Download)
79 National Framework on Local Adaptation Plans for A (Download)
80 लाेकसेवाकाे दरखास्त Online पेश गर्ने तरिका (Download)
81 क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक वडापत्र व्यवस्थापन निर्द (Download)
82 भ्रष्ट्राचार निवारण एैन २०६९ (Download)
83 सार्वजनिक सेवा प्रवाह अनुगमन निर्देशिका (Download)
84 राष्ट्रिय युवा नीति, २०७२ (Download)
85 कृषि बिकास बैंकमा कर्मचारी अावश्यकता(२०७२ पाैष २६) (Download)
86 ब्यवसाय सहायक,सहायक स्तर प्रथम,तह-४ Syllabus (Download)
87 लेखपाल,सहायक स्तर द्वितीय,तह-४ Syllabus (Download)
88 नेपाली सेनामा विज्ञापन (Download)
89 Section Officer Syllabus first -third Paper (Download)
90 सम्मानित हुनुहुने सेवा निवृत्त राष्ट्र सेवकहरु (Download)
91 निजामती सेवा पुरस्कार २०७२ (Download)
92 नायब सुब्बा वा साे सरह (अप्राविधिक) विज्ञापन (Download)
93 बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विधेयक (Download)