Notice
Loksewaguide:Downloads

Loksewa Updates

महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान

Downloads

निजामती सेवा ऐन २०४९ (चौथो संशोधन सहित) २०७२

निजामती सेवा (बाह्रौं संशोधनसमेत) नियमावली, २०७२

निजामती सेवा (बाह्रौं संशोधन) नियमावली, २०७२

निजामती सेवा (नवौं संशोधन) नियमावली, २०६८

निजामती सेवा (तेह्रौ संशोधन) नियमावली, २०७३

निजामती सेवा (तेश्रो स‌ंशोधन) ऐन, २०७०

निजामती सेवा (चौथो संशोधन) ऐन, २०७२

निजामती सेवा (चौधौ संशोधन) नियमावली, २०७३

निजामती कर्मचारी योगदान कोष नियमावली, २०६९

निजामती कर्मचारी कल्याणकारी कोष नियमावली, २०७२

निजामती कर्मचारी अस्पताल बिकास समिति (गठन ) आदेश,

कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बिकास समिति (गठन ) आ

Kharidar Model Exam Set - 8

Kharidar Model Exam Set - 7

Kharidar Model Exam Set - 6

Kharidar Model Exam Set - 5

Kharidar Model Exam Set - 4

Kharidar Model Exam Set - 3

Kharidar Model Question Set-2 (2073)

Kharidar Model Questions Set-1 (2073)

   « 1 2 3 4 5 6 7 8 9  » »›