Notice
Loksewaguide:Downloads

Loksewa Updates

महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान

Downloads

परिमार्जित म.ले.प.फारमहरू कार्यान्वयन निर्देशिका २

विकास सहायता नीति, २०७१

नेपालमा महाभूकम्प १९९० साल

ब्यवसाय सहायक,सहायक स्तर प्रथम,तह-४ Syllabus

कृषि बिकास बैंकमा कर्मचारी अावश्यकता(२०७२ पाैष २६)

राष्ट्रिय युवा नीति, २०७२

सार्वजनिक सेवा प्रवाह अनुगमन निर्देशिका

भ्रष्ट्राचार निवारण एैन २०६९

क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक वडापत्र व्यवस्थापन निर्द

लाेकसेवाकाे दरखास्त Online पेश गर्ने तरिका

National Framework on Local Adaptation Plans for A

तेह्रौं योजना (आर्थिक वर्ष २०७०/७१–२०७२/७३)

Trade Policy 2072

शासन प्रणाली

contemporary issue

nasu second

Public Procurement Act

NRB Act

Monetery Policy

foreigh exchange act

   « 1 2 3 4 5 6 7 8 9  » »›