Loksewa Updates

महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान

Career Topics

नेपालको भूगोल ()
विश्वको भूगोल ()
Numerical Reasoning ()
Career Practice Paper-2074 (10)
करियर समसामयिक २०७४ वैशाख (10)
ब्रह्माण्ड र पृथ्वी ()
धर्म, संस्कृति ()
जातजाति ()
नेपालको इतिहास ()
राष्ट्रिय पुरस्कार, सम्मान, अवार्ड, मानपदवी अादि ()
अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार, सम्मान, अवार्ड, मानपदवी अादि ()
विश्वको इतिहास ()
वातावरण र पारिस्थितिक पद्धति ()
संयुक्त राष्ट्र संघ ()
युरोपियन युनीयन (EU) ()
खेलकुद ()
विभिन्न वैज्ञानिकहरु ()
विश्व व्यापार संगठन (WTO) ()
सार्क (SAARC) ()
विमिष्टेक ()

View More....

Career Papers