Notice

फ्रान्समा पासाङ्ग ल्हामु सडक

फ्रान्समा ड्ड साँ मास्ता डेयर सडकलाई त्याहाँका मेयरले पासाङ्ग ल्हामु सडक नामाकरण गरेका छन् । उक्त नगरका प्रमुख शहरहरुका लागि बिश्वका चर्चित महिलाको नामबाट सडकको नामाकरण गर्ने प्रचलन चलाइएको ।


Other Topics

S.N Title Description
1 नेपालका भारतलाई मात्र छुने जिल्लाहरु
2 Career News and Info श्रावण ३०, २०७४
3 नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को मस्यौदा समिति
4 रियो प्लस सम्मेलन
5 हिग्स बोसोन
6 सार्क खाद्य भण्डार सम्बन्धमा
7 नेपालको तर्फबाट प्रदान गरिने मानपदवी अलङ्कार तथा पदक
8 डिजिटल डिभाइड
9 Career News and Info श्रावण २६, २०७४
10 जी.एन.एस.एस. प्रविधि
Please login to view more important topics.