Notice

नेपालका उद्योगहरूकाे विभाजन

नेपालमा उद्योगहरूलाई औद्योगिक नीति २०६७ ले उत्पादन प्रकृति र सेवाको आधारमा निम्न ९ प्रकारले विभाजन गर्ने गरिएको छ

सि.न उद्योग
उत्पादनमूलक उद्योग
निकासीमूलक उद्योग
खनिज उद्योग
पर्यटन उद्योग
निर्माण उद्योग
सेवा उद्योग
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि उद्योग
कृषिजन्य उद्योग
ऊर्जामूलक उद्योग

 


Other Topics

S.N Title Description
1 ICC मा टेष्ट राष्ट्रको मान्यता पाउने राष्ट्रहरु
2 सरकारी संस्थानहरूको विनिवेश, खारेजी र विघटन
3 Career News and Info श्रावण २, २०७४
4 Bitcoin भनेको के हो ?
5 Career News and Info जेठ २९, २०७४
6 राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार २०७०
7 विशेष आर्थिक क्षेत्र (Special Economic Zone)
8 सरकारको आर्थिक कार्य प्रणाली
9 क्लाउड सिडिङ (Cloud Sheeding) भनेको के हो ?
10 सन् २०१४ सम्मका ICC T-20 विश्वकप विजेता राष्ट्रहरु
Please login to view more important topics.