Notice

Loksewa Updates

महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान

मानव अधिकारका पुस्ताहरुको विभाजन

पुस्ता अधिकार
प्रथम नागरिक र राजनीतिक अधिकार
दोस्रो विकासको अधिकार
तेस्रो सामाजिक , साँस्कृतिक , आर्थिक अधिकार
चौथो

ऐक्यवद्घताको अधिकार     (सामुहिक सौदाबाजी)

 


Other Topics

S.N Title Description
1 अन्तरिक्ष पर्यटन
2 वन ऐन, २०४९ ले गरेको वनसम्बन्धी विभाजन
3 केही नेपाली कृतिहरुको नाम तथा तिनका लेखक
4 नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पुरस्कारहरु
5 नेपालले दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गरेका मुलुकहरु
6 मौलिक अधिकार/मानव अधिकारमा के फरक छ ?
7 नयाँ नेपाल निमार्ण कोष स्थापना
8 Career News and Info श्रावण १, २०७४
9 Career News and Info कार्तिक ११, २०७४
10 ३६ औं राष्ट्रिय शिक्षा दिवस
Please login to view more important topics.