Notice

खाद्य सुरक्षाको अवधारणा

स्वस्थ र सक्रिय जीवनका निर्वाह गर्न जव सवै जनताका लागि सवै समय यथेष्ट,सुरक्षित र स्वस्थ खानको पहुच स्थापित हुन आवश्यक छ भन्ने अवधारणा नै खाद्य सुरक्षाको अवधारणा हो । खाद्य सुरक्षा हुनका  लागि देशमा उपलब्ध खाद्यमा जनताको भौतिक तथा आर्थिक हिसावले पहुच योग्य पनि हुनु आवश्यक छ । 

खाद्य सुरक्षालाई  आवधिक योजनामा देहायका ४ आयामबाट हेरिएको छ:  

·         खाद्य उपलव्धता

·         खाद्यान्न माथीको पहुँच

·         खाद्यको उपयोग 

·         खाद्यस्थिरता

तर WHO ले मूख्यतः ३ पक्षलाई जोड दिएको छ ।

  • Food availability
  • Food access
  • Food use

 

जीवन निर्वाहका लागि खाद्यान्नको प्रयाप्तता हुने अवस्था अर्थात खाद्यान्नको अभावको कारण कसैले पनि अकालमा मृत्युवरण गर्नुनपर्ने स्थिति नै खाद्य सुरक्षा हो । यो मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारसँग नजिक छ । अन्तरिम संविधानको धारा १८(३) मा खाद्य सम्प्रभुताको हक हुने उल्लेख गरिएको छ । खाद्य सुरक्षालाइ World Food Summit of 1996 ले परिभाषित गरे पश्चात यो अवधारणाले महत्व पाएको थियो ।


Other Topics

S.N Title Description
1 नेपालको पहिलो विधुतीय पुस्तकालय
2 ISO भनेको के हो ?
3 चासोक तङनाम / न्वागी
4 नेपालका विशिष्ट पदाधिकारी
5 Career News and Info चैत्र २२, २०७३
6 Career News and Info असार ३, २०७४
7 केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायका आर्थिक अधिकारहरु
8 व्रोकर मोडुल भनेको के हो ?
9 Career News and Info चैत्र ६, २०७३
10 DNA Bank
Please login to view more important topics.