Notice

Loksewa Updates

महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान

नेपाल सरकारले तर्जुमा गरेका मापदन्डहरु

स्वच्छ र सन्तुलित वातावरणका लागि नेपाल सरकारले तर्जुमा गरेका मापदन्डहरु

वायु गुणस्तर सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, २०६९

नेपाल सवारी प्रदुषण मापदण्ड,२०५९

औद्योगिक एफ्टल्यूएण्ट सम्बन्धी ३ ओटा निर्देशक मापदण्डहरू

ईटा भट्टा उद्योगबाट निस्कने धुँवा तथा चिम्नीको उचाई सम्वन्धी मापदण्ड

प्रयोगमा आइरहेको सवारी साधनको वायु गुणस्तर सम्वन्धी मापदण्ड

प्रदुषण गर्ने उद्योगहरू सतही पानीमा निष्कासन हुने औद्योगिक एफ्ल्यूएण्ट सम्बन्धी  मापदण्डहरु १३ ओटा ।

ध्वनीको गुणस्तर सम्वन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, २०६९

सिमेण्ट र क्रसर उद्योगबाट निष्काशन भई हावामा जाने धुलो सम्बन्धी  मापदण्ड

डिजेल जेनेरेटरबाट निष्काशन भई हावामा जाने धुवाँ सम्बन्धी मापदण्ड

औद्योगिक ब्वाइलरको सञ्चालनबाट निष्काशन हुने धुवाँ तथा चिम्नीको उचाइ सम्बन्धी मापदण्ड

 


Other Topics

S.N Title Description
1 विश्व साहित्यका ६ प्रमुख कृतिको नाम ,लेखक र प्रकाशन मिति
2 Career News and Info वैशाख १२, २०७४
3 राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार २०७०
4 कुलिङ ब्रेक भनेको के हो ?
5 औपचारिक शिक्षा पूरा नगरी विशेष डिग्री डिलिट उपाधि
6 विश्वको सबैभन्दा ठूलो थान्का
7 अम्लीय वर्षा (Acid Rain) भनेको के हो ?
8 Career News and Info जेठ ११, २०७४
9 Career News and Info वैशाख १७, २०७४
10 फ्रान्समा पासाङ्ग ल्हामु सडक
Please login to view more important topics.