Notice

Loksewa Updates

महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान

CDM (Cash Deposit Machine)

Cash Deposit Machine लाई संक्षेपमा CDM पनि भनिन्छ । नेपालीमा यसलाई निक्षेपमा मेशिन भनिन्छ । मेशिन मा cash लगेर राखेपछि बैंक मा निक्षेपकर्ता उपस्थित हुनु पर्दैन । केवल आफ्नो खाता नम्बर हाने पश्चात ग्राहक (खातावाला) को नाम, थर देखिन्छ । खातावालाको पहिचान भए पश्चात सोहि मेशिनको एकापट्टी रकम राख्ने भाडो हुन्छ त्यसमा रकम राखेर Ok Button थिचे पश्चात नोट मेशिनले तान्छ र एउटा स्लीप दिन्छ । यसमा Deposit रकम र नोटको विवरण दिन्छ ।


Other Topics

S.N Title Description
1 के हो एमसीपीएम ?
2 नेपालमा विभिन्न आधारमा वनहरुको विभाजन
3 Career News and Info जेठ १९, २०७४
4 राजस्व प्रशासन
5 Goal Line Technology (GLT) भनेको के हो ?
6 Career News and Info असार १४, २०७४
7 पूरक अनुमानको परिचय
8 लेखा प्रणाली
9 समावेशीकरण
10 Career News and Info वैशाख ९, २०७५
Please login to view more important topics.