Notice

सरकारद्वारा क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक वडापत्र जारी

सरकारले ५ ओटा विभागमा क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक वडापत्रले जारी गरेको छ । सूशासन ऐन अन्तरगत जारी सो वडापत्रले ती विभागको काम कारवाहीमा चुस्त दुरूपस्त बनाउने छ । ति ५ विभागहरूमा : १) अध्यागमन विभाग २) वैदेशिक रोजगार विभाग ३) यातायात व्यवस्था विभाग ४) मालपोत विभाग र ५) नापी विभाग छन् । वडापत्र अनुसार काम नभएमा वा तोकिएको समयभित्र काम नभएमा त्यस्ता सेवाग्राहीलाई २५०/– देखि ५०००/– सम्म क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेछ ।

 


Other Topics

S.N Title Description
1 कुलिङ ब्रेक भनेको के हो ?
2 Career News and Info चैत्र १, २०७३
3 नयाँ नगरपालिका घोषणा
4 नेपालको कृषि प्रणालीको विशेषता
5 Career News and Info वैशाख १०, २०७५
6 Career News and Info वैशाख ३, २०७४
7 संगिना वैद्य १५ लाख रुपैयाँ सहित सम्मानित:
8 सिंचाइको स्रोत (कृषि गणना २०६८को आधारमा)
9 Career News and Info भाद्र ४, २०७४
10 Career News and Info चैत्र १४, २०७३
Please login to view more important topics.