Notice

Loksewa Updates

महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान

Camel Rating System के हो ?

राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकको सुपरीवेक्षणको सिलसिलामा अनुगमन मूल्याङ्कन गर्दा लिइन सूचकहरू नै Camel Rating System हो, जसका C को अर्थ Capital Adequecy, A को अर्थ Asset quality, M को अर्थ Earning Capability र L को अर्थ Liquidity हुन आउँछ । बैंकको वास्तविक वित्तीय स्थिति, व्यवस्थापन कुशलता, कर्जा लगानी, व्यवस्थापन क्षमता, पूँजी कोषको औचित्यता, आर्य आर्जन क्षमता, तरलता जस्ता कुराहरूबाट बैंकको स्वस्थता सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सहज हुन्छ ।


Other Topics

S.N Title Description
1 Career News and Info चैत्र ६, २०७३
2 विश्वकै अग्लो स्थानको नेसनल पार्क
3 विद्युतिय हाजिरी
4 ओस्कार अवार्ड
5 वित्तीय साक्षरता
6 विश्वकै होचि महिला
7 सिंचाइको स्रोत (कृषि गणना २०६८को आधारमा)
8 लदी ( कोशी ) पूजा
9 Career News and Info भाद्र ११, २०७४
10 Career News and Info वैशाख ८, २०७४
Please login to view more important topics.