Notice

विदेशी लगानीकर्तालाई ५ वर्षे भिषा

नेपाल सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा आकर्षित गर्न ५ वर्षे व्यवसायिक भिषा प्रदान गर्ने भएको छ। व्यवसायिक भिषाका लागि देहाय बमोजिमको लगानी, रोजगारी आयकर र निर्यातको आधारमा व्यवसायिक भिषा उपलब्ध गराउने व्यवस्था नेपाल सरकारले गरेको छ :
१)     प्रति लगानीकर्ताले तीन वर्ष भित्र २ लाख अमेरिकी डलर नेपाल भित्र्याएमा
२)    तीन आर्थिक वर्षमा औषत २ लाख रूपैँया आयकर बुझाएको प्रमाण पेश गरेमा
३)     कम्तीमा ५० जना व्यक्तिलाई रोजगार दिएको उद्योग भएमा एकजना लगानीकर्तालाई र सो पश्चात हरेक थप २० जनालाई रोजगारी दिए थप १ जनालाई
४)     तीन वर्षको औषत निर्यात २ करोड रूपैँया भन्दा बढी त्यस्तो उद्योगको लगानीकर्ता र त्यसपश्चात थप गरेमा २ करोड रूपैँया का दरले निर्यात गरेमा थप १ जनालाई समेत प्रदान गरिने


Other Topics

S.N Title Description
1 कार्बन व्यापार भनेको के हो ?
2 राष्ट्र भनेको के हो ?
3 कर तथा गैरकर राजस्व
4 अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य कला सम्मेलन
5 राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार २०७०
6 विशेष आर्थिक क्षेत्र (Special Economic Zone)
7 पर्यावरणीय संरक्षण भन्नाले के बुझिन्छ ?
8 Career News and Info चैत्र ९, २०७३
9 नेपालमा सुशासनका क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीहरु
10 Career News and Info चैत्र १, २०७३
Please login to view more important topics.