Notice

Loksewa Updates

महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान

नेपाल सरकारद्धारा गरीएको मुक्त कमैयाको वर्गीकरण

भूमी सूधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले मुक्त कमैयालाई बसोबार गराउन,रोजगार दिलाउन तथा आय आर्जनसम्बन्धी कार्यको लागि समितिको सिफारिस बमोजिम निम्न चार प्रकारले मुक्त कमैयाको वर्गीकरण गरेको छ :
१)     “क ”वर्ग :आफ्नो वा आफ्ना परिवारको नाममा घर र जग्गा नभएको,
२)     “ख ”वर्ग : सार्वजनिक वा सरकारी जग्गामा बसोबास गरेको र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा जग्गा नभएको,
३)     “ग” वर्गः आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा दुई कठ्ठासम्म जग्गा र घर भएको,
४)     “घ” वर्गः आफ्ना वा आफ्नो परिवारको नाममा दुई कठ्ठा भन्दा बढी जग्गा र घर भएको ।

 


Other Topics

S.N Title Description
1 नेपाल भारतवीच दोहोरो करमुक्ति सम्झौता सम्पन्न
2 राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको गठन
3 Career News and Info असार २२, २०७४
4 हनि ट्रयापिङ्ग भनेको के हो ?
5 विश्वकै अग्लो स्थानको नेसनल पार्क
6 के हो ओटिसी बजार ?
7 नेपालका जलविद्युत आयोजनाहरु
8 नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय पदक धारीलाई दिने नगद पुरस्कार
9 नेपालले मनायो मे २ मा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस
10 नेपाल सरकारले हालै खरिद/विक्री गर्ने विदेशी मुद्रा
Please login to view more important topics.