Notice

Loksewa Updates

महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान

जैविक तथा वैयक्तिक पहिचान भनेको के हो ?

जैविक पहिचान भन्नाले व्यक्तिको फोटो, DNA तथा औंलाको छाप (Finger Print) भन्ने वुझिन्छ ।
वैयक्तिक पहिचान अन्तर्गत व्यक्तिको नाम, थर, ठेगाना, उमेर, लिंग तथा त्यस्तै अन्य व्यक्तिगत विवरणहरू पर्दछन् ।


Other Topics

S.N Title Description
1 जेरियाट्रिक सेवा भनेको के हो ? वार्ड के हो ?
2 डिजिटल डिभाइड
3 दुई तिहाई बहुमतले पारित गर्नुपर्ने सन्धि/ सम्झौता
4 Career News and Info भाद्र ७, २०७४
5 हिग्स बोसोन
6 ओस्कार अवार्ड
7 विश्वको जनसंख्या
8 गरिबी भनेको के हो ? नेपालमा गरिबीको अवस्था
9 ISO भनेको के हो ?
10 कृषि गणना २०६८
Please login to view more important topics.