Notice

Loksewa Updates

महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान

जैविक तथा वैयक्तिक पहिचान भनेको के हो ?

जैविक पहिचान भन्नाले व्यक्तिको फोटो, DNA तथा औंलाको छाप (Finger Print) भन्ने वुझिन्छ ।
वैयक्तिक पहिचान अन्तर्गत व्यक्तिको नाम, थर, ठेगाना, उमेर, लिंग तथा त्यस्तै अन्य व्यक्तिगत विवरणहरू पर्दछन् ।


Other Topics

S.N Title Description
1 राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार २०७०
2 नेपालको परराष्ट्र नीतिका सिद्धान्तहरु
3 जि पि एस रेडियो कलर
4 नेपाल–युगाण्डा बीच कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना
5 Career News and Info श्रावण ३, २०७४
6 संविधानसभा अन्तर्गतका ५ वटा समितिहरु
7 सञ्चित कोष
8 Career News and Info भाद्र १४, २०७४
9 नेपालमा रहेका विश्वविद्यालयहरू
10 UNO का अंगहरु
Please login to view more important topics.