Notice

न्यायिक पुनराबलोकन

अन्तरिम संबिधान २०६३को धारा १०७(४)मा गरिएको असाधारण अधिकारको ब्यवस्था अनुसार सर्वोच्च अदालत आफैले गरेको फैसला र आदेश उपर पुनराबेदन गर्न सक्ने ब्यवस्था गरिएको छ । यसरी पुनराबलोकन गर्दा पहिले फैसला गर्दा सहभागि न्यायाधिस बाहेकका अन्य न्यायाधिसले गर्दछन् । अन्य तहका अदालतलाई यस किसिमको अधिकार दिइएको हुँदैन । सर्वोच्च अदालतबाट संबिधान बमोजिम गरिने यस प्रकारको कार्यलाई न्यायिक पुनराबलोकन भनिन्छ ।  
 

Other Topics

S.N Title Description
1 Career News and Info श्रावण ३०, २०७४
2 अभिलेख व्यवस्थापन भन्नाले के बुझिन्छ ?
3 साईबर आक्रमण भनेको के हो ?
4 Career News and Info भाद्र ३०, २०७४
5 युसिमास
6 राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोगमा निषेधः
7 नेपालमा रहेका विश्वविद्यालयहरू
8 Career News and Info भाद्र २०, २०७४
9 १६ औं असंलग्न राष्ट्रहरुको सम्मेलन इरानमा
10 Career News and Info असार १४, २०७४
Please login to view more important topics.