Notice

न्यायिक पुनराबलोकन

अन्तरिम संबिधान २०६३को धारा १०७(४)मा गरिएको असाधारण अधिकारको ब्यवस्था अनुसार सर्वोच्च अदालत आफैले गरेको फैसला र आदेश उपर पुनराबेदन गर्न सक्ने ब्यवस्था गरिएको छ । यसरी पुनराबलोकन गर्दा पहिले फैसला गर्दा सहभागि न्यायाधिस बाहेकका अन्य न्यायाधिसले गर्दछन् । अन्य तहका अदालतलाई यस किसिमको अधिकार दिइएको हुँदैन । सर्वोच्च अदालतबाट संबिधान बमोजिम गरिने यस प्रकारको कार्यलाई न्यायिक पुनराबलोकन भनिन्छ ।  
 

Other Topics

S.N Title Description
1 EVDO सेवा
2 विश्व साहित्यका ६ प्रमुख कृतिको नाम ,लेखक र प्रकाशन मिति
3 म्याग्नाकार्टा भन्नाले के बुझिन्छ ?
4 DRP खारेज
5 पल्सर स्पोर्टस अवार्ड २०७०
6 ICC मा टेष्ट राष्ट्रको मान्यता पाउने राष्ट्रहरु
7 जनसंख्या ७ अर्व
8 कार्वन व्यापार
9 नेपाल सरकारको २०७१/१/२५ अनुसार थप गरिएका नगरपालिका
10 बालस्ट्रीट कब्जा आन्दोलन
Please login to view more important topics.