Notice

Loksewa Updates

महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान

वातावरण मापदण्ड

·        वायु गुणस्तर सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, २०६९

·        नेपाल सवारी प्रदुषण मापदण्ड,२०५९

·        औद्योगिक एफ्टल्यूएण्ट सम्बन्धी ३ ओटा निर्देशक मापदण्डहरू

·          ईटा भट्टा उद्योगबाट निस्कने धुँवा तथा चिम्नीको उचाई सम्वन्धी मापदण्ड

·          प्रयोगमा आइरहेको सवारी साधनको वायु गुणस्तर सम्वन्धी मापदण्ड

·          प्रदुषण गर्ने उद्योगहरू सतही पानीमा निष्कासन हुने औद्योगिक एफ्ल्यूएण्ट सम्बन्धी  मापदण्डहरु १३ ओटा ।

·          ध्वनीको गुणस्तर सम्वन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, २०६९

·          सिमेण्ट र क्रसर उद्योगबाट निष्काशन भई हावामा जाने धुलो सम्बन्धी  मापदण्ड

·          डिजेल जेनेरेटरबाट निष्काशन भई हावामा जाने धुवाँ सम्बन्धी मापदण्ड

·          औद्योगिक ब्वाइलरको सञ्चालनबाट निष्काशन हुने धुवाँ तथा चिम्नीको उचाइ सम्बन्धी मापदण्ड

 


Other Topics

S.N Title Description
1 गरिबी भनेको के हो ? नेपालमा गरिबीको अवस्था
2 PM10 के हो ?
3 लिटिल मिस युनिभर्स २०१४
4 Career News and Info श्रावण १०, २०७४
5 Career News and Info चैत्र ४, २०७३
6 Career News and Info जेठ ९, २०७४
7 मुहम्मद युनुस
8 नेपालका उद्योगहरूकाे विभाजन
9 विश्वका प्रमुख अग्ला झरनाहरू
10 रोम विधान भनेको के हो ?
Please login to view more important topics.