Notice

वातावरण मापदण्ड

·        वायु गुणस्तर सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, २०६९

·        नेपाल सवारी प्रदुषण मापदण्ड,२०५९

·        औद्योगिक एफ्टल्यूएण्ट सम्बन्धी ३ ओटा निर्देशक मापदण्डहरू

·          ईटा भट्टा उद्योगबाट निस्कने धुँवा तथा चिम्नीको उचाई सम्वन्धी मापदण्ड

·          प्रयोगमा आइरहेको सवारी साधनको वायु गुणस्तर सम्वन्धी मापदण्ड

·          प्रदुषण गर्ने उद्योगहरू सतही पानीमा निष्कासन हुने औद्योगिक एफ्ल्यूएण्ट सम्बन्धी  मापदण्डहरु १३ ओटा ।

·          ध्वनीको गुणस्तर सम्वन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, २०६९

·          सिमेण्ट र क्रसर उद्योगबाट निष्काशन भई हावामा जाने धुलो सम्बन्धी  मापदण्ड

·          डिजेल जेनेरेटरबाट निष्काशन भई हावामा जाने धुवाँ सम्बन्धी मापदण्ड

·          औद्योगिक ब्वाइलरको सञ्चालनबाट निष्काशन हुने धुवाँ तथा चिम्नीको उचाइ सम्बन्धी मापदण्ड

 


Other Topics

S.N Title Description
1 नेपालले मनायो मे २ मा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस
2 नेपालका नदीहरू
3 JITCO
4 एउटा किताब साक्षरता अभियान –२०१५
5 नेपालको विकासक्षेत्र, अञ्चल, जिल्लाहरूको सदरमुकाम
6 Goal Line Technology (GLT) भनेको के हो ?
7 विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा
8 'फुड एक्सचेन्ज कार्यक्रम' के हो ?
9 निजामति सेवा दिवस २०७२
10 Career News and Info श्रावण २, २०७४
Please login to view more important topics.