Notice

Loksewa Updates

महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान

वातावरण मापदण्ड

·        वायु गुणस्तर सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, २०६९

·        नेपाल सवारी प्रदुषण मापदण्ड,२०५९

·        औद्योगिक एफ्टल्यूएण्ट सम्बन्धी ३ ओटा निर्देशक मापदण्डहरू

·          ईटा भट्टा उद्योगबाट निस्कने धुँवा तथा चिम्नीको उचाई सम्वन्धी मापदण्ड

·          प्रयोगमा आइरहेको सवारी साधनको वायु गुणस्तर सम्वन्धी मापदण्ड

·          प्रदुषण गर्ने उद्योगहरू सतही पानीमा निष्कासन हुने औद्योगिक एफ्ल्यूएण्ट सम्बन्धी  मापदण्डहरु १३ ओटा ।

·          ध्वनीको गुणस्तर सम्वन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, २०६९

·          सिमेण्ट र क्रसर उद्योगबाट निष्काशन भई हावामा जाने धुलो सम्बन्धी  मापदण्ड

·          डिजेल जेनेरेटरबाट निष्काशन भई हावामा जाने धुवाँ सम्बन्धी मापदण्ड

·          औद्योगिक ब्वाइलरको सञ्चालनबाट निष्काशन हुने धुवाँ तथा चिम्नीको उचाइ सम्बन्धी मापदण्ड

 


Other Topics

S.N Title Description
1 रियो प्लस सम्मेलन
2 Career News and Info चैत्र २४, २०७३
3 के हो एटीए कार्नेट ?
4 Krinjal Space अभियान भनेको के हो ?
5 Camel Rating System के हो ?
6 Career News and Info जेठ २६, २०७४
7 एक गाउँ एक उत्पादन बारेमा लेख्नुहोस ।
8 नेपालका उद्योगहरूकाे विभाजन
9 सरकारद्वारा क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक वडापत्र जारी
10 विश्वका प्रमुख अग्ला झरनाहरू
Please login to view more important topics.