Notice

नेपालले UNO का बिभिन्न निकायमा सदस्यता लिएको मिति

 नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न निकायहरुको सदस्यता  लिएको मिति

क्र.सं.                                संस्था   मिति
१.                                                         संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO)                                                        १४ डिसेम्बर १९५५                                                                                             
२.                    अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO)             १९६६
३.         खाद्य तथा कृषि संगठन (FAO) २७ नोभेम्बर १९५१
४. संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन (UNESCO)                                                                       १ मे १९५३
५.                         विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) १० मे १९५४
६.                        विश्व बैंक समूह (IBRD) ६ सेप्टेम्बर १९६१
७.                अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (IDA) ६ मार्च १९६३
८.              अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (IFC)    ७ जनवरी १९६६
९.                अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) ६ सेप्टेम्बर १९३१
१०. अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) २९ जुलाई १९५६
११.                        विश्व हुलाक संघ (UPU) ११ जुलाई १९५६
१२.                अन्तर्राष्ट्रिय हुलाक संघ (ITU) ५ डिसेम्बर १९५७
१३.                विश्व हावापानी विज्ञान संगठन (WMO) ५ मे १९७८
१४.                अन्तर्राष्ट्रिय सामुदि«क संगठन (IMO) ३१ जनवरी १९७९
१५.            कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष (IFAD) ५ मे १९७८
१६.       संयुक्त राष्ट्र संघीय औद्योगिक विकास संगठन (UNIDO) ७ डिसेम्बर १९८३
१७.                बहुपक्षीय लगानी संरक्षण संस्था (MIGA) २३ सेप्टेम्बर १९९२

              

 

 


Other Topics

S.N Title Description
1 वन ऐन, २०४९ ले गरेको वनसम्बन्धी विभाजन
2 नेपालमा रहेका विश्वविद्यालयहरू
3 Career News and Info चैत्र १, २०७३
4 नेपालको दौत्य सम्बन्ध
5 Career News and Info चैत्र ३१, २०७३
6 नेपाललाई टी–२० अन्तराष्ट्रिय’ मान्यता प्राप्त
7 Career News and Info असार ४, २०७४
8 Career News and Info जेठ १५, २०७४
9 पूरक अनुमानको परिचय
10 पद्यमश्री साहित्य सम्मान प्रदान गरिएका केही कृति र तिनका लेखक
Please login to view more important topics.