Notice

Loksewa Updates

महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान

नेपालले UNO का बिभिन्न निकायमा सदस्यता लिएको मिति

 नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न निकायहरुको सदस्यता  लिएको मिति

क्र.सं.                                संस्था   मिति
१.                                                         संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO)                                                        १४ डिसेम्बर १९५५                                                                                             
२.                    अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO)             १९६६
३.         खाद्य तथा कृषि संगठन (FAO) २७ नोभेम्बर १९५१
४. संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन (UNESCO)                                                                       १ मे १९५३
५.                         विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) १० मे १९५४
६.                        विश्व बैंक समूह (IBRD) ६ सेप्टेम्बर १९६१
७.                अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (IDA) ६ मार्च १९६३
८.              अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (IFC)    ७ जनवरी १९६६
९.                अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) ६ सेप्टेम्बर १९३१
१०. अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) २९ जुलाई १९५६
११.                        विश्व हुलाक संघ (UPU) ११ जुलाई १९५६
१२.                अन्तर्राष्ट्रिय हुलाक संघ (ITU) ५ डिसेम्बर १९५७
१३.                विश्व हावापानी विज्ञान संगठन (WMO) ५ मे १९७८
१४.                अन्तर्राष्ट्रिय सामुदि«क संगठन (IMO) ३१ जनवरी १९७९
१५.            कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष (IFAD) ५ मे १९७८
१६.       संयुक्त राष्ट्र संघीय औद्योगिक विकास संगठन (UNIDO) ७ डिसेम्बर १९८३
१७.                बहुपक्षीय लगानी संरक्षण संस्था (MIGA) २३ सेप्टेम्बर १९९२

              

 

 


Other Topics

S.N Title Description
1 जनगणना र जनसंख्या
2 सुशासन भनेको के हो ?
3 अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवास दिवसः–
4 One Belt One Road (OBOR) सम्बन्धी जानकारी
5 रियो प्लस सम्मेलन
6 एउटा किताब साक्षरता अभियान –२०१५
7 ICC मा टेष्ट राष्ट्रको मान्यता पाउने राष्ट्रहरु
8 Career News and Info असार २६, २०७४
9 आइसफल डाक्टर
10 शक्ति समूह(म्यागासेसे बिजेता)परिचय
Please login to view more important topics.