Notice

Loksewa Updates

महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान

नेपालले UNO का बिभिन्न निकायमा सदस्यता लिएको मिति

 नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न निकायहरुको सदस्यता  लिएको मिति

क्र.सं.                                संस्था   मिति
१.                                                         संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO)                                                        १४ डिसेम्बर १९५५                                                                                             
२.                    अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO)             १९६६
३.         खाद्य तथा कृषि संगठन (FAO) २७ नोभेम्बर १९५१
४. संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन (UNESCO)                                                                       १ मे १९५३
५.                         विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) १० मे १९५४
६.                        विश्व बैंक समूह (IBRD) ६ सेप्टेम्बर १९६१
७.                अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (IDA) ६ मार्च १९६३
८.              अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (IFC)    ७ जनवरी १९६६
९.                अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) ६ सेप्टेम्बर १९३१
१०. अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) २९ जुलाई १९५६
११.                        विश्व हुलाक संघ (UPU) ११ जुलाई १९५६
१२.                अन्तर्राष्ट्रिय हुलाक संघ (ITU) ५ डिसेम्बर १९५७
१३.                विश्व हावापानी विज्ञान संगठन (WMO) ५ मे १९७८
१४.                अन्तर्राष्ट्रिय सामुदि«क संगठन (IMO) ३१ जनवरी १९७९
१५.            कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष (IFAD) ५ मे १९७८
१६.       संयुक्त राष्ट्र संघीय औद्योगिक विकास संगठन (UNIDO) ७ डिसेम्बर १९८३
१७.                बहुपक्षीय लगानी संरक्षण संस्था (MIGA) २३ सेप्टेम्बर १९९२

              

 

 


Other Topics

S.N Title Description
1 टकिङ्ग शुज
2 Career News and Info असार ७, २०७४
3 औपचारिक शिक्षा पूरा नगरी विशेष डिग्री डिलिट उपाधि
4 बाँके जिल्लाको गनापुर गा.वि.स मा खुला कारागार
5 नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३मा हालसम्मका संशोधनहरु
6 नेपालका प्रमुख केहि झरना/घाटि र भञ्जाङहरु
7 Career News and Info असार २५, २०७४
8 Career News and Info असार १८, २०७४
9 राष्ट्रिय वन सर्वेक्षण २०१६ का प्रमुख नतिजाहरु ः
10 चार जना युवालाई राष्ट्रिय प्रतिभा सम्मान
Please login to view more important topics.