Notice

सम्माननीय को ?

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयका अनुसार निम्नानुसारका पदाधिकारीहरुलाई मात्र सम्माननीय शब्द प्रयोग गर्न पाइन्छ । 
क) राष्ट्रपती
ख)उपराष्ट्रपती
ग)प्रधानमन्त्री
घ)प्रधानन्यायाधिस
ङ)सभामुख
 

Other Topics

S.N Title Description
1 सेल्फी अभियान
2 लेखापरीक्षण
3 Career News and Info वैशाख १३ , २०७४
4 Career News and Info असार १०, २०७४
5 Meditation (ध्यान) भनेको के हो ?
6 Bitcoin भनेको के हो ?
7 Career News and Info भाद्र १८, २०७४
8 नयाँ नेपाल निमार्ण कोष स्थापना
9 आजको खबर – १६१
10 सुनौला हजार दिन भनेको के हो ?
Please login to view more important topics.