Notice

सम्माननीय को ?

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयका अनुसार निम्नानुसारका पदाधिकारीहरुलाई मात्र सम्माननीय शब्द प्रयोग गर्न पाइन्छ । 
क) राष्ट्रपती
ख)उपराष्ट्रपती
ग)प्रधानमन्त्री
घ)प्रधानन्यायाधिस
ङ)सभामुख
 

Other Topics

S.N Title Description
1 Career News and Info वैशाख १७, २०७४
2 नेपाल सरकारको व्यवसाय दर्ता सम्बन्धी मापदण्ड–२०७०
3 Career News and Info भाद्र २, २०७४
4 Meditation (ध्यान) भनेको के हो ?
5 आँधी नामाकरण समूह
6 जेरियाट्रिक सेवा भनेको के हो ? वार्ड के हो ?
7 ISO भनेको के हो ?
8 भिट्याक्स भनेको के हो ?
9 दक्षिणी सुडानको स्थापना
10 नागरिक समाज परिचय
Please login to view more important topics.