Notice

सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी महासन्धी

ब्यवस्थापिका संसदले मिति २०६८।३।१० मा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी महासन्धीलाई पारित गरेको छ । यसरी पारित भएका २ महासन्धीमा,आतङ्गबादमा लगानी गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्ने महासन्धी र बहुराष्टिय संगठित अपराध बिरुद्धको संयुक्त राष्टिय महासन्धी छन् । फ्रान्सको पेरिस स्थित अन्तरसरकारी बित्तीय कार्यदलले यस अघि नै सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी आवश्यक ऐन बनाउन निर्देशन दिएको थियो । यसैको परिणाम स्वरुप यो कार्य भएको छ । तर इरान र उत्तर कोरिया भने कालो सूचिमा परिसकेका छन् ।


Other Topics

S.N Title Description
1 सापेक्ष र निरपेक्ष गरिवी वीचको भिन्नता
2 ओ एम आर (OMR)
3 नमूना स्वास्थ्य गाउँ भनेको के हो ?
4 Career News and Info वैशाख ४ , २०७४
5 व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (MIS)
6 बायोमेट्रिक प्रणाली भनेको के हो ?
7 धरौटी स्रेस्ता प्रणाली
8 नेपालको हालसम्म BIPPA सम्झौता गरिसकेको देश
9 आजको खबर – १६१
10 न्यायिक पुनराबलोकन
Please login to view more important topics.