Notice

भन्सारमा Pyramiding Effect भनेको के हो ?

वैदेशिक व्यापारमा जव पैठारीकर्ताले सामान आयात गर्छ उसले भन्सार बिन्दुमा भन्सार महशुल तिर्नु पर्छ । वस्तुको मूल्यमा जोडिने यो भन्सार महशुलको कारण खास भन्सार महसुल र भन्सार महशुलका कारण उपभोक्ता मूल्यमा पर्ने प्रभाव वीच निकै ठूलो अन्तर पर्छ यसलाई  Pyramiding Effect भनिन्छ । कच्चापदार्थ, मेशीनरी आदिमा समेत भन्सार महशुल लाग्ने भएकाले स्वदेशी वस्तुको लागत यसको कारण बढ्न जान्छ ।

Other Topics

S.N Title Description
1 घट्दो जनसंख्या वृद्धिदर
2 प्रथम विद्यालय राष्ट्रिय खेलकुद
3 नयाँ नेपाल निर्माण कोष स्थापना
4 भिट्याक्स के हो ?
5 स्मार्ट चालक अनुमतिपत्र
6 Career News and Info चैत्र १, २०७३
7 आजको खबर – १७३
8 Career News and Info श्रावण ३२, २०७४
9 मलाला दिवस
10 Career News and Info असार १३, २०७४
Please login to view more important topics.