Notice

भिट्याक्स के हो ?

सवारी साधन करबारे जानकारी दिने यातायात व्यवस्था विभागको SMS सेवा नै भिट्याक्स हो । यो सेवा प्रयोगबाट सवारी साधन प्रयोगकर्ताले ४३२१ मा SMS पठाएर सवारी साधनको तिर्न बाँकी कर रकम र कर तिर्नुपर्ने समयको जानकारी पाउने गर्दछन् । यसले नै सन् २०१२ का एमविलियन्थ एम गभर्नेन्सको अवार्ड समेत प्राप्त गरेको छ ।

Other Topics

S.N Title Description
1 यः मरी पुन्ही
2 संचित कोष
3 कुलिङ ब्रेक भनेको के हो ?
4 Career News and Info असार २३, २०७४
5 Career News and Info श्रावण १६, २०७४
6 Career News and Info जेठ २३, २०७४
7 सम्पत्ति शुद्धिकरण बिभाग गठन
8 सरकारद्वारा क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक वडापत्र जारी
9 क्षेत्रफलका आधारमा ६ ठूला/ साना जिल्लाहरू
10 Career News and Info भाद्र १५, २०७४
Please login to view more important topics.