Notice

Loksewa Updates

महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान

वाणिज्यमा रिफरमिस वा रिफरविस केलाई भनिन्छ ?


एक पटक विग्रीएको वा प्रयोग भैसकेको माल सामान वा पार्टसलाई पुनः नयाँकै मूल्यमा विक्री गर्ने कार्यलाई रिफरवीस भनिन्छ ।


Other Topics

S.N Title Description
1 नेपालको दौत्य सम्बन्ध
2 Career News and Info २०७५ जेठ १ देखि ३१
3 संविधानमा पहिलो संशोधन
4 नेपालमा आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण
5 Career News and Info वैशाख २४, २०७४
6 लाइन आइटम बजेट (Line Item Budget)
7 Career News and Info भाद्र ६, २०७४
8 EVDO सेवा
9 पञ्चाशिलका सिद्धान्तहरु
10 केही धार्मिक पात्रका नाम र त्यसलाई बुझाउने अर्थ
Please login to view more important topics.