Notice

गुड फर पेमेन्ट चेक(Good for Payment Cheque)

चेकमा लेखिएको रकम भुक्तानी गर्न सुनिश्चितता प्रदान गर्न भुक्तानी योग्य छ भनि सम्बन्धित वैंकले प्रमाणित गरेको चेकलाई गुड फर पेमेन्ट चेक भनिन्छ । यस्तो  चेक बनाउन खातावालाले आफ्नो खातामा चेकमा लेखिने रकम जम्मा गरी चेक काटिन्छ । यो चेक वैंकले केहि शुल्क लिएर प्रमाणित गरेको हुन्छ । यस्तो चेक लिइ आउनेलाई  तोकिएको समय भित्र भुक्तानी दिन वाध्य हुनेछ ।


Other Topics

S.N Title Description
1 समावेशीकरण
2 Career News and Info जेठ १०, २०७४
3 Career News and Info असार २७, २०७४
4 भिट्याक्स भनेको के हो ?
5 अनलाईन मार्फत कम्पनी दर्ता शुरु
6 Career News and Info चैत्र २०, २०७३
7 Career News and Info भाद्र २२, २०७४
8 नइ खरा पुरस्कार
9 Telemedicine को वारेमा लेख्नुहोस ।
10 Career News and Info असार ६, २०७४
Please login to view more important topics.