Notice

जग्गाको वर्गिकरण

राष्ट्रिय भू उपयोग नीति २०६९ ले समग्र जग्गाको उपभोगको मौजुदा उपयोग ,माटोको क्षमता र आवश्यकताका आधारमा जग्गालाई निम्न ६ भागमा वर्गिकरण गरेको छ :
१) कृषि
२) वन
३) औद्योगिक
४) आवास
५) व्यवसायिक
६) सार्वजनिक क्षेत्र


Other Topics

S.N Title Description
1 वाई–म्याक्स
2 प्लाष्टिक झोला व्यवस्थापनमा 5-R
3 बायोमेट्रिक प्रणाली भनेको के हो ?
4 वातावरण व्यवस्थापन भनेको के हो ?
5 वित्तीय साक्षरता
6 नेपालको पहिलो विधुतीय पुस्तकालय
7 Career News and Info श्रावण २५, २०७४
8 मेयर वसाल्ट
9 आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटका प्राथमिकताहरु
10 Career News and Info चैत्र ४, २०७३
Please login to view more important topics.