Notice

Loksewa Updates

महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान

जग्गाको वर्गिकरण

राष्ट्रिय भू उपयोग नीति २०६९ ले समग्र जग्गाको उपभोगको मौजुदा उपयोग ,माटोको क्षमता र आवश्यकताका आधारमा जग्गालाई निम्न ६ भागमा वर्गिकरण गरेको छ :
१) कृषि
२) वन
३) औद्योगिक
४) आवास
५) व्यवसायिक
६) सार्वजनिक क्षेत्र


Other Topics

S.N Title Description
1 कार्बन व्यापार भनेको के हो ?
2 लोकतन्त्रका विशेषताहरु
3 व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (MIS)
4 Career News and Info भाद्र २५, २०७४
5 थाड (THAAD) के हो ?
6 Career News and Info चैत्र २३, २०७३
7 एकद्वार विज्ञापन नीति पारित
8 गोल्ड ईटीएफ भनेको के हो ?
9 नेपालमा सुशासनका क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीहरु
10 सरकारद्वारा क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक वडापत्र जारी
Please login to view more important topics.