Notice

जग्गाको वर्गिकरण

राष्ट्रिय भू उपयोग नीति २०६९ ले समग्र जग्गाको उपभोगको मौजुदा उपयोग ,माटोको क्षमता र आवश्यकताका आधारमा जग्गालाई निम्न ६ भागमा वर्गिकरण गरेको छ :
१) कृषि
२) वन
३) औद्योगिक
४) आवास
५) व्यवसायिक
६) सार्वजनिक क्षेत्र


Other Topics

S.N Title Description
1 बहुक्षेत्रीय पोषण योजना
2 पशुपक्षीको संख्या (कृषि गणना २०६८)
3 नेपालको तर्फबाट प्रदान गरिने मानपदवी अलङ्कार तथा पदक
4 Career News and Info चैत्र २, २०७३
5 नेपालका राष्ट्रिय पहिचानहरु
6 ओस्कार अवार्ड
7 नेपालको श्रम शक्ति सर्भेक्षण २००८ को नतिजा
8 अन्तर्राष्ट्रिय सिमसार सम्मेलन
9 Career News and Info भाद्र २३, २०७४
10 समावेशीकरण
Please login to view more important topics.