Notice

Members of security Council

Permanent members

Country Regional Group Member Since
People's Republic of China Asia-Pacific Group 1971, replaced the Republic of China
France Western European and Others Group 1946
Russian Federation Eastern European Group 1991, replaced the Union of Soviet Socialist Republics
United Kingdom Western European and Others Group 1946
United States Western European and Others Group 1946
Non-permanent members
Country Regional Group Term Began Term Ends
Argentina Latin American & Caribbean Group (GRULAC) 2013 2014
Australia Western European and Others Group 2013 2014
 Chad African Group 2014 2015
 Chile Latin American & Caribbean Group (GRULAC) 2014 2015
 Jordan Asia-Pacific Group 2014 2015
 Lithuania Eastern European Group 2014 2015
 Luxembourg Western European and Others Group 2013 2014
 Nigeria African Group 2014 2015
 Republic of Korea Asia-Pacific Group 2013 2014
 Rwanda African Group 2013 2014

 UNO का १० अस्थायी सदस्य राष्ट्रहरु छानिने क्षेत्र

संयुक्त राष्ट्रसंघको १० अस्थायी सदस्य राष्ट्रहरु कुन कुन भौगोलिक क्षेत्रबाट कति कति जना नियुक्त हुन्छन् ?

सि.न क्षेत्र जना
Afro Asia
Latin America
East Europe
West Europe and other

 


 


Other Topics

S.N Title Description
1 साईवर युद्ध भनेको के हो ?
2 विश्वका केही देशहरुको नृत्यकला
3 वान वेल्ट वान रोड अवधारणामा नेपालद्वारा हस्ताक्षर
4 2012 डि ए 14 के हो ?
5 नेपालमा रहेका विश्वविद्यालयहरू
6 वायोमेट्रिक सुरक्षा प्रणाली
7 निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड कसरी ?
8 Career News and Info असार ८, २०७४
9 Kharidar Model Exam Set - 3
10 ओटिसी बजार
Please login to view more important topics.