Notice

Loksewa Updates

महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान

Camel Rating System के हो ?

राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकको सुपरीवेक्षणको सिलसिलामा अनुगमन मूल्याङ्कन गर्दा लिइने सूचकहरु नै Camel Rating System हो , जसका C को अर्थ Capital Adequecy, A को अर्थ Asset quality, M को अर्थ Earning Capability-(Money)L को अर्थ Liquidity हुन आउँछ । बैंकको वास्तविक वित्तीय स्थिति, व्यवस्थापन कुशलता, कर्जा लगानी, व्यवस्थापन क्षमता, पूँजी कोषको औचित्यता, आर्य आर्जन क्षमता, तरलता जस्ता कुराहरुबाट बैंकको स्वस्थता सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सहज हुन्छ ।

Other Topics

S.N Title Description
1 Career News and Info भाद्र १२, २०७४
2 केन्द्रीयस्तर लेखा प्रणालीको परिचय
3 जिन्सी स्रेस्ता प्रणाली
4 Career News and Info वैशाख ८, २०७४
5 Career News and Info असार २६, २०७४
6 औद्योगिक गणना २०६९
7 Career News and Info जेठ ३०, २०७४
8 सापेक्ष र निरपेक्ष गरिवी वीचको भिन्नता
9 गुरिल्ला ट्रेक
10 झमकलाई लैनसिंह बाङ्देल पुरस्कार
Please login to view more important topics.