Notice

Camel Rating System के हो ?

राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकको सुपरीवेक्षणको सिलसिलामा अनुगमन मूल्याङ्कन गर्दा लिइने सूचकहरु नै Camel Rating System हो , जसका C को अर्थ Capital Adequecy, A को अर्थ Asset quality, M को अर्थ Earning Capability-(Money)L को अर्थ Liquidity हुन आउँछ । बैंकको वास्तविक वित्तीय स्थिति, व्यवस्थापन कुशलता, कर्जा लगानी, व्यवस्थापन क्षमता, पूँजी कोषको औचित्यता, आर्य आर्जन क्षमता, तरलता जस्ता कुराहरुबाट बैंकको स्वस्थता सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सहज हुन्छ ।

Other Topics

S.N Title Description
1 होम स्टे (Home Stay) भनेको के हो ?
2 गरिबी भनेको के हो ? नेपालमा गरिबीको अवस्था
3 धेरै र थोरै जनघनत्व हुने ५ जिल्लाहरु
4 मूल्य अभिवृद्धि करमा थ्रेसहाेल्ड भनेको के हो ?
5 पोर्टल इन्भेष्ट नेपाल भनेको के हो
6 महालेखापरीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकारहरू
7 Career News and Info वैशाख ८, २०७४
8 Career News and Info असार १५, २०७४
9 Career News and Info असार २५, २०७४
10 नेपालको शान्ति क्षेत्र प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने ५ प्रथम राष्ट्रहरुको नाम
Please login to view more important topics.