Notice

वहुआयामिक गरिवीसूचक (एम पी आई) २०१३ को प्रतिवेदन

वहुआयामिक गरिवी सूचक २०१३ को प्रतिवेदनले तीनवटा आयाम र १० वटा सूचकका आधारमा गरिवी विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिसको छ। Oxford poverty and Human Development Initiative (OPHI)-2013  ले तयार गरेको नेपालको प्रतिदिन १.२५ डलर भन्दा कम आय हुने २४.८% , प्रतिदिन २ डलर भन्दा कम आय हुने ५७.३% गरिवीको रेखा मुनि रहेको जनसंख्या २५.२% रहेको देखाएको छ। गरिवी विश्लेषण गरिएका ३ वटै आयाम शिक्षा ,स्वास्थ्य र जीवनस्तर यापनलाई बराबरी अंक दिई शिक्षा अन्तर्गत विद्यालय जाने उमेर र विद्यालयमा हाजिरी , स्वास्थ्य अन्तर्गत बाल मृत्युदर र पोषक तथा जीवनस्तर यापन अन्तर्गत खाना पकाउन प्रयोग गर्ने इन्धन ,सरसफाई ,पानी ,विद्युत ,बस्ने कोठा स्वामित्त्वको आधारमा गरिवी विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ।

 

Other Topics

S.N Title Description
1 Career News and Info चैत्र २३, २०७३
2 Career News and Info जेठ २३, २०७४
3 सगरमाथाभन्दा पहिले
4 पिसकोर
5 Career News and Info चैत्र ३, २०७३
6 Career News and Info असार २२, २०७४
7 बिभिन्न चाडपर्वका खाद्य बस्तु
8 आजको खबर – ७५
9 कुलिङ ब्रेक भनेको के हो ?
10 थाड (THAAD) के हो ?
Please login to view more important topics.