Notice

Loksewa Updates

महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान

विदेशी लगानीकर्तालाई ५ वर्षे भिषा

नेपाल सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा आकर्षित गर्न ५ वर्षे व्यवसायिक भिषा प्रदान गर्ने भएको छ। व्यवसायिक भिषाका लागि देहाय बमोजिमको लगानी ,रोजगारी आयकर र निर्यातको आधारमा व्यवसायिक भिषा उपलब्ध गराउने व्यवस्था नेपाल सरकारले गरेको छ:

१) प्रत्येक लगानीकर्ताले तीन वर्ष भित्र २ लाख अमेरिकी डलर नेपाल भित्राएमा 
२) तीन आर्थिक वर्षमा औषित २ लाख रुपैँया आयकर बुझाएको प्रमाण पेश गरेमा
३) कम्तीमा ५० जना व्यक्तिलाई रोजगार दिएको उद्योग भएमा एकजना लगानीकर्तालाई र सो पश्चात हरेक थप २० जनालाई रोजगारी दिए थप १ जनालाई
४) तीन वर्षको औषत निर्यात २ करोड रुपैँया भन्दा बढी गरेमा त्यस्तो उद्योगको लगानीकर्ता र त्यसपश्चात थप २ करोड रुपैँयाका दरले निर्यात गरेमा थप १ जनालाई समेत प्रदान गरिने

Other Topics

S.N Title Description
1 Career News and Info असार २५, २०७४
2 महालेखापरीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकारहरू
3 Career News and Info श्रावण २७, २०७४
4 नेपालमा सुशासनका क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीहरु
5 Career News and Info वैशाख १०, २०७५
6 होम स्टे (Home Stay) भनेको के हो ?
7 Krinjal Space अभियान भनेको के हो ?
8 Career News and Info पाैष ३, २०७४
9 साईवर युद्ध भनेको के हो ?
10 नेपालका राष्ट्रिय पहिचानहरु
Please login to view more important topics.