Notice

Loksewa Updates

महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान

नेपाल सरकारद्धारा गरीएको मुक्त कमैयाको वर्गीकरण

भूमी सूधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले मुक्त कमैयालाई बसोबार गराउन,रोजगार दिलाउन तथा आय आर्जनसम्बन्धी कार्यको  लागि समितिको सिफारिस बमोजिम निम्न चार प्रकारले मुक्त कमैयाको वर्गीकरण गरेको छः

१) “क ”वर्गःआफ्नो वा आफ्ना परिवारको नाममा घर र जग्गा नभएको,
२) “ख ”वर्गः सार्वजनिक वा सरकारी जग्गामा बसोबास गरेको र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा जग्गा नभएको,
३) “ ग” वर्गः आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा दुई कठ्ठासम्म जग्गा र घर भएको,
४) “ घ” वर्गः आफ्ना वा आफ्नो परिवारको नाममा दुई कठ्ठा भन्दा बढी जग्गा र घर भएको ।

Other Topics

S.N Title Description
1 रामराजा सिंह लोकमार्ग
2 महालेखापरीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकारहरू
3 Career News and Info अाश्विन ३, २०७४
4 आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटका प्राथमिकताहरु
5 एफएटीएफ को निगरानी सूचीबाट नेपाल हटेको
6 नइ खरा पुरस्कार
7 Career News and Info चैत्र १७, २०७३
8 रामसार सूचीमा सूचीकृत नेपालका स्थान तथा सम्पदाहरु
9 भारतको मंगल ग्रह यात्रा
10 Career News and Info असार २, २०७४
Please login to view more important topics.