Notice

Loksewa Updates

महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान

नेपाल सरकारद्धारा गरीएको मुक्त कमैयाको वर्गीकरण

भूमी सूधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले मुक्त कमैयालाई बसोबार गराउन,रोजगार दिलाउन तथा आय आर्जनसम्बन्धी कार्यको  लागि समितिको सिफारिस बमोजिम निम्न चार प्रकारले मुक्त कमैयाको वर्गीकरण गरेको छः

१) “क ”वर्गःआफ्नो वा आफ्ना परिवारको नाममा घर र जग्गा नभएको,
२) “ख ”वर्गः सार्वजनिक वा सरकारी जग्गामा बसोबास गरेको र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा जग्गा नभएको,
३) “ ग” वर्गः आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा दुई कठ्ठासम्म जग्गा र घर भएको,
४) “ घ” वर्गः आफ्ना वा आफ्नो परिवारको नाममा दुई कठ्ठा भन्दा बढी जग्गा र घर भएको ।

Other Topics

S.N Title Description
1 जी.एन.एस.एस. प्रविधि
2 हवाइ सेवा सम्बन्धी विविध जानकारी
3 Career News and Info श्रावण २९, २०७४
4 नेपालसँग कुटनीतिक सम्बन्ध कायम भएका पछिल्ला ५ राष्ट्रहरु
5 नेपालमा रहेका वैदेशिक संयुक्त लगानीका बाणिज्य बैंक
6 नेपालमा नागरिक चेतना/शिक्षाका प्रमुख समस्याहरु
7 Dynamic Meditation (गतिशिल ध्यान)
8 नेपाल पर्यटन वर्ष २०११ को बारेमा लेख्नुहोस् ।
9 Career News and Info चैत्र ३, २०७३
10 सरकारको आर्थिक कार्य प्रणाली
Please login to view more important topics.