Notice

नेपाल सरकारद्धारा गरीएको मुक्त कमैयाको वर्गीकरण

भूमी सूधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले मुक्त कमैयालाई बसोबार गराउन,रोजगार दिलाउन तथा आय आर्जनसम्बन्धी कार्यको  लागि समितिको सिफारिस बमोजिम निम्न चार प्रकारले मुक्त कमैयाको वर्गीकरण गरेको छः

१) “क ”वर्गःआफ्नो वा आफ्ना परिवारको नाममा घर र जग्गा नभएको,
२) “ख ”वर्गः सार्वजनिक वा सरकारी जग्गामा बसोबास गरेको र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा जग्गा नभएको,
३) “ ग” वर्गः आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा दुई कठ्ठासम्म जग्गा र घर भएको,
४) “ घ” वर्गः आफ्ना वा आफ्नो परिवारको नाममा दुई कठ्ठा भन्दा बढी जग्गा र घर भएको ।

Other Topics

S.N Title Description
1 Career News and Info श्रावण २४, २०७४
2 के हो परियोजना बैंक ?
3 औपचारिक शिक्षा पूरा नगरी विशेष डिग्री डिलिट उपाधि
4 उर्लदो सय करोड अभियान
5 Career News and Info वैशाख २२, २०७४
6 Career News and Info असार ३०, २०७४
7 Career News and Info भाद्र ४, २०७४
8 Career News and Info वैशाख ३०,२०७५
9 नेपालले मनायो मे २ मा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस
10 Camel Rating System के हो ?
Please login to view more important topics.