Notice

Loksewa Updates

महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान

ओ एम आर (OMR)

 OMR (Optical Mark Recognition) जसलाई Optical Mark Reading Technology  समेत भनिन्छ , एक प्रविधि एंव मेशिन हो जसको माध्यमबाट बिद्युतीय तरिकाले तोकिएको क्षेत्रको पूर्व परिभाषित मापदण्ड अनुसार के कस्तो परिणाम आउँछ भनी पत्ता लगाउन सकिन्छ । यो प्रविधिले मेशिनमा राखिएको form लाई scan गरी तोकिएका मार्किङ्गका आधारमा form लाई पढेर नतिजा दिन्छ ,नतिजामा एक प्रतिशत भन्दा पनि न्यून  त्रुटि रहने यो प्रविधिबाट धेरै संख्यामा रहेको form हरुको सिघ्र परीक्षण गरी त्रुटिरहित तरिकाले नतिजा निकाल्न सहज बनाउँछ । पहिले पहिले नेपालमा विभिन्न प्राइभेट इन्जिनियरिङ्ग कलेजहरुले प्रयोगमा ल्याइरहेको यो OMR प्रविधि लोकसेवा आयोगको २०७० वैसाख २१ गतेदेखि भएको प्राविधिक तर्फका ना.सु् र खरिदार तहको वस्तुगत उत्तरपुस्तिका छनौटबाट प्रयोगको शुरुवात भएको थियो ।
 


Other Topics

S.N Title Description
1 लेखापरीक्षण
2 DNA Bank
3 राष्ट्रिय विज्ञान दिवस
4 Career News and Info चैत्र २३, २०७३
5 Career News and Info चैत्र २२, २०७३
6 कृषि गणना २०६८
7 दसौं औद्योगिक गणना
8 यः मरी पुन्ही
9 मलाला दिवस
10 नेपाल सरकारको २०७१/१/२५ अनुसार थप गरिएका नगरपालिका
Please login to view more important topics.