Notice

शहरी विकासका लागि लगानी गर्न ५ आधार तय

 नेपाल सरकारले शहरी विकासमा लगानी गर्न पाँच ओटा आधार निर्धारण गरको छ । ती आधारहरुमा फोहोर, ढल, प्रदुषण, हरियाली र शहरी सौन्दर्य रहेका छन् ।


Other Topics

S.N Title Description
1 एकल कोष खाता प्रणाली (TSA)
2 बिभिन्न जातिका नृत्यहरू
3 प्रसिद्ध फुटबलर र तिनको देश
4 नेपालका प्रमुख केहि झरना/घाटि र भञ्जाङहरु
5 Career News and Info भाद्र ११, २०७४
6 नेपाल राजपत्रका भागहरु
7 सरकारको आर्थिक कार्य प्रणाली
8 भिट्याक्स भनेको के हो ?
9 आँधी नामाकरण समूह
10 गोरखापत्र ११४ औँ वर्षमा
Please login to view more important topics.