Notice

कृषि चलन

 केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागले वि.सं. २०१८ देखि प्रत्येक १०–१० वर्षमा कृषि गणना गर्दै आएको छ । २०६८ मा विभागले छैटौं कृषि गणना  गरेको छ , उक्त गणना अनुसार कृषि चलनको बारेमा उल्लेख भएको कुरालाई देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ:

एउटै व्यक्तिले वा परिवारले रेखदेख/व्यवस्थापन गरेको कृषि उत्पादनको एक आर्थिक–एकाईलाई कृषि चलन भनिन्छ । यस्तो कृषि चलन भित्र आफ्नो हकको वा अर्काको हकको भएपनि जुनसुकै शर्तमा लिई आंशिक वा पूर्ण रुपमा कृषि उत्पादनको उद्देश्यले पालिएका पशुपंक्षीहरु वा जुनसुकै आकारको भएपनि कृषिका लागि उपयोग गरिएको सम्पूर्ण जग्गा पर्दछ । राष्ट्रिय कृषि गणना १०६८ मा जग्गाको क्षेत्रफल वा पशुपंक्षीको संख्या तल लेखिए बमोजिम भएमा मात्र कृषि चलन मानिएको कुरा उल्लेख :
क) हिमाल र पहाडका जिल्लामा कम्तिमा ४ आना (०.०१२७२ हेक्टर ) र तराईका जिल्लामा कम्तीमा ८ धुर (०.०१३५५ हेक्टर ) क्षेत्रफल बाली लागेको जग्गा भएमा, वा 
ख)जुनसुकै उमेरका कम्तिमा १ वटा गाई–भैंसी पालेको भएमा, वा 
ग) कम्तीमा ५ वटा भेडा–बाख्रा, सुँगुर–बँगुर जस्ता चौपाय पालेको भएमा, वा
घ) चल्ला र माउ गरी कम्तीमा २० वटा सम्म चराचुरुंगी (कुखुरा हाँस) पालेको भएमा

Other Topics

S.N Title Description
1 विश्वको सबैभन्दा ठूलो थान्का
2 Career News and Info भाद्र २२, २०७४
3 ICC (International Cricket Council)
4 योजनाबद्ध बिकासको अवधारणा र चालु योजना
5 Career News and Info भाद्र १५, २०७४
6 Career News and Info वैशाख १०, २०७५
7 कमैया प्रथा
8 नेपालसँग कुटनीतिक सम्बन्ध कायम भएका पछिल्ला ५ राष्ट्रहरु
9 रेड र रेड प्लस
10 Career News and Info भाद्र १३, २०७४
Please login to view more important topics.