Notice

Loksewa Updates

महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान

नमूना स्वास्थ्य गाउँ भनेको के हो ?

गुणस्तरीय जीवनयापन सहित ग्रामीण समुदायका स्वास्थ्य सम्बन्धी समग्र सुचकहरुमा सुधार ल्याउनका लागि नेपाल सरकारद्वारा आ.व. ०६८/६९ बाट संचालनमा ल्याएको कार्यक्रम नै नमुना स्वास्थ्य गाउँ कार्यक्रम हो । विभिन्न अन्तरक्षेत्रगत सूचकहरु र मूलत : स्वास्थ्यका क्षेत्रमा उल्लेख सुधारद्वारा ' गाउँ ’ लाई नमुना स्वस्थ गाउँका रुपमा रुपान्तरण गर्नु नै यसको मूल अभिष्ट हो । स्थानीयस्तरमा स्वास्थ्य क्षेत्र प्रति आम प्रतिवद्धता र सुदृढ अन्तर क्षेत्रगत समन्वयद्वारा संचालन गरिने यो कार्यक्रममा नेपाल सरकारले अनुदानका रुपमा एउटा गा.वि.स लाई कम्तीमा  ५ वर्षसम्म अनुदान उपलब्ध गराई नमुना स्वस्थ गाउँका रुपमा विकास गर्नका लागि लगानी गर्ने गर्दछ । हाल नेपालका विभिन्न २० वटा जिल्लाका २० वटा गा.वि.सहरु नमुना स्वस्थ गाउँका रुपमा विकास गर्न छनौट भएका छन् ।


Other Topics

S.N Title Description
1 नेपालको परराष्ट्र नीतिका सिद्धान्तहरु
2 Career News and Info असार १०, २०७४
3 यार्सागुम्बा
4 Public Service Card भनेको के हो ?
5 ICC (International Cricket Council)
6 नेपालको कृषि प्रणालीको विशेषता
7 रशियामा विश्वकै लामो पुल
8 पशुपक्षीको संख्या (कृषि गणना २०६८)
9 हिग्स बोसोन
10 पञ्चकन्यामा को को पर्दछन् ?
Please login to view more important topics.