Notice

नमूना स्वास्थ्य गाउँ भनेको के हो ?

गुणस्तरीय जीवनयापन सहित ग्रामीण समुदायका स्वास्थ्य सम्बन्धी समग्र सुचकहरुमा सुधार ल्याउनका लागि नेपाल सरकारद्वारा आ.व. ०६८/६९ बाट संचालनमा ल्याएको कार्यक्रम नै नमुना स्वास्थ्य गाउँ कार्यक्रम हो । विभिन्न अन्तरक्षेत्रगत सूचकहरु र मूलत : स्वास्थ्यका क्षेत्रमा उल्लेख सुधारद्वारा ' गाउँ ’ लाई नमुना स्वस्थ गाउँका रुपमा रुपान्तरण गर्नु नै यसको मूल अभिष्ट हो । स्थानीयस्तरमा स्वास्थ्य क्षेत्र प्रति आम प्रतिवद्धता र सुदृढ अन्तर क्षेत्रगत समन्वयद्वारा संचालन गरिने यो कार्यक्रममा नेपाल सरकारले अनुदानका रुपमा एउटा गा.वि.स लाई कम्तीमा  ५ वर्षसम्म अनुदान उपलब्ध गराई नमुना स्वस्थ गाउँका रुपमा विकास गर्नका लागि लगानी गर्ने गर्दछ । हाल नेपालका विभिन्न २० वटा जिल्लाका २० वटा गा.वि.सहरु नमुना स्वस्थ गाउँका रुपमा विकास गर्न छनौट भएका छन् ।


Other Topics

S.N Title Description
1 सातौ गणतन्त्र दिवस
2 कृषि गणना २०६८
3 राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार २०७०
4 Career News and Info चैत्र २३, २०७३
5 राष्ट्रिय विज्ञान दिवस
6 केही धार्मिक पात्रका नाम र त्यसलाई बुझाउने अर्थ
7 Career News and Info वैशाख १०, २०७४
8 विश्वको सबैभन्दा ठूलो थान्का
9 दसौं औद्योगिक गणना
10 संविधानसभा अन्तर्गतका ५ वटा समितिहरु
Please login to view more important topics.