Notice

क्षेत्रफलका आधारमा ६ ठूला/ साना जिल्लाहरू

                   ६ ठूला जिल्लाहरूः

क्र.सं. जिल्ला  क्षेत्रफल
डोल्पा ७८८९ वर्ग कि.मि.
हुम्ला ५६५५ वर्ग कि.मि.
ताप्लेजुङ  ३६४६ वर्ग कि.मि
गोरखा ३६१० वर्ग कि.मि
मुस्ताङ ३५७३ वर्ग कि.मि.
मुगु ३५३५ वर्ग कि.मि.


                  ६ साना जिल्लाहरूः

क्र.सं. जिल्ला    क्षेत्रफल
भक्तपुर ११९ वर्ग कि.मि.
ललितपुर  ३८५ वर्ग कि.मि.
काठमाण्डौ ३९५ वर्ग कि.मि.
पर्वत ४९४ वर्ग कि.मि.
तेह्रथुम ६७९ वर्ग कि.मि.
धनकुटा ८९१ वर्ग कि.मि.

 


Other Topics

S.N Title Description
1 गैरकर राजस्व
2 TIFA :Trade and Investment Framework Agreement
3 केही नेपाली कृतिहरुको नाम तथा तिनका लेखक
4 Career News and Info असार २०, २०७४
5 Career News and Info चैत्र ७, २०७३
6 साहित्यकार पूर्ण प्रकाश 'यात्री' नेपालका कृतिहरु
7 जनस्वास्थ्य
8 Career News and Info श्रावण २५, २०७४
9 Career News and Info जेठ २२, २०७४
10 ICC (International Cricket Council)
Please login to view more important topics.