Notice

सरकारी संस्थानहरूको विनिवेश, खारेजी र विघटन

क्र.सं संस्थान वा प्रतिष्ठानको नाम विनिवेश वा खारेज भएको वर्ष(इ.सं.) निजीकरण प्रक्रिया सेयर विक्री(प्रतिशत) 
भुकुटी कागज कारखाना १९९२ व्यवसाय एवं सम्पत्ति बिक्री -
हरिसिद्धि इट्टा टायल कारखाना १९९२ व्यवसाय एवं सम्पत्ति बिक्री -
 ३ बाँसवारी छाला जुत्ता कारखाना १९९२ व्यवसाय एवं सम्पत्ति विक्री–जग्गा बाहेक -
 ४ चलचित्र  विकास कम्पनी १९९३ सेयर विक्री ५१.०
 ५ बालाजु कपडा उद्योग  १९९३ सेयर विक्री  ७०.०
 ६  काँचो छाला संकलन तथा विक्री केन्द्र  १९९३ सेयर विक्री  १००.०
 ७ नेपाल विटुमिन तथा व्यारेल उद्योग  १९९४ सेयर विक्री  ६५.०
 ८ नेपाल ल्यूव आयल  १९९४ सेयर बिक्री  ४०.०
 ९ नेपाल जुट विकास तथा व्यापार कम्पनी   १९९३ खारेजी  -
 १० सूर्ति विकास कम्पनी  १९९४ खारेजी  -
 ११ नेपाल ढलौट कारखाना  १९९६ सेयर बिक्री  ५१.०
 १२ श्री रघुपति जुट मिल्स  १९९६ सेयर विक्री  ६५.०
 १३ नेपाल बैंक लि.  १९९७  सेयर विक्री  १०.०
 १४ कृषि आयोजना सेवा केन्द्र  २००१ खारेजी  -
 १५ नेपाल चिया विकास निगम  २००० सेयर विक्री  ६५.०
 १६ विराटनगर जुट मिल्स  २००२ व्यवस्थापन करार  -
 १७ हिमाल सिमेण्ट उद्योग लि.  २००२  खारेजी  -
 १८ घरेलु शिल्पकला विक्री भण्डार   २००२ खारेजी  -
 १९ नेपाल कोल लि.  २००२ खारेजी  -
 २० हेटौडा कपडा उद्योग  २००२ खारेजी  -
 २१ नेपाल यातायात संस्थान  २००२ विघटन  -
 २२ बुटवल पावर कम्पनी  २००३ शेयर विक्री  ७५.०
 २३ वीरगञ्ज चिनी कारखाना लि.  २००३ खारेजी  -
 २४ कृषि औजार कारखाना लि.  २००३ खारेजी  -
 २५ भक्तपुर ईट्टा कारखाना लि.  २००४ सम्पत्ति बिक्री र भाडा  -
 २६ लुम्बिनी चिनी कारखाना  २००६ सम्पत्ति विक्री र भाडा  -
 २७  नेपाल रोजिन एण्ड टर्पेण्टाइन लि.  २००६ सम्पत्ति विक्री र भाडा   -
 २८ कृषि चुन उद्योग लि.  २००६ खारेजी  -
 २९ नेपाल ड्रिलिङ्ग कम्पनी  २००६ खारेजी  -
 ३० नेपाल दूरसंचार कम्पनी लि.  २००८ सेयर विक्री  ८.५३
 
 
 

 


Other Topics

S.N Title Description
1 चार जना युवालाई राष्ट्रिय प्रतिभा सम्मान
2 Career News and Info श्रावण ८, २०७४
3 लिभ टुरिजम
4 Members of security Council
5 नेपालका हिमालहरू
6 DNA Bank
7 नेपालका बन्यजन्तु आरक्षहरू
8 2012 डि ए14
9 औद्योगिक गणना २०६९
10 रामसार सूचीमा सूचीकृत नेपालका स्थान तथा सम्पदाहरु
Please login to view more important topics.