Notice

सापेक्ष र निरपेक्ष गरिवी वीचको भिन्नता

भिन्नताका आधार सापेक्ष गरिवी निरपेक्ष गरिवी
प्रकृति यो हुने र नहुने वीचको फरक हो । मनिसले आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने अवस्था हो ।
मापन यसमा गरिवीको रेखा दुई वा सोभन्दा बढी समुहबीच मापन हुन्छ । यसमा गरिवीको रेखामुनिका मानिस भनेर समग्रमा मापन गरिन्छ ।
निवारणको संभावना यसलाई पूर्णरूपमा निवारण गर्न सकिदैन । विभिन्न रणनीतिको कार्यान्वयन गरी निवारण गर्न सकिन्छ । 
प्रभाव क्षेत्र विकसित र अविकसित दुवै खाले मुलुकमा हुन्छ । खासगरी विकासोन्मुख र अविकसित मुलुकमा हुन्छ ।
गरिवीको मात्रामा न्यूनीकरण तरिका तुलनात्मक रूपमा सामान्य पूनर्वितरण कार्यक्रमबाट घटाउन सकिन्छ । पूनर्वितरणका साथै शसक्तिकरण र पहुँचका कार्यक्रमहरू व्यापक रूपमा संचालनको आवश्यक पर्दछ ।


Other Topics

S.N Title Description
1 उर्लदो सय करोड अभियान
2 म्याग्नाकार्टा भन्नाले के बुझिन्छ ?
3 जलसम्पदा
4 पशुपक्षीको संख्या (कृषि गणना २०६८)
5 Career News and Info चैत्र ७, २०७३
6 भगवान विष्णुका १० अवतारहरु
7 Telemedicine को वारेमा लेख्नुहोस ।
8 कृषि गणना २०६८
9 Camel Rating System के हो ?
10 ओ एम आर (OMR)
Please login to view more important topics.