Notice

Loksewa Updates

महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान

नेपालको श्रम शक्ति सर्भेक्षण २००८ को नतिजा

 
क्र सं बिबरण प्रतिशत
 श्रम शक्ति सहभागिता दर  ८३.४
रोजगारी वृद्धि दर  २.४५
निश्क्रिय जनसंख्या दर १७.०
बेरोजगारी दर २.१
रोजगार दर ९७.९
कृषि क्षेत्रमा संलग्न जनसंख्या  ७३.९
गैरकृषि क्षेत्रमा संलग्न जनसंख्या २६.१
पूर्ण रोजगार जनसंख्या ६६.८
श्रम अल्प उपयोग दर  ३०.०
१० आर्थिक हिसाबले सक्रिय रहेको जनसंखया दर  ८३.०
११ औपचारिक क्षेत्रमा रोजगार जनसंख्या १६.९
१२ स्वरोजगार पेशामा संलग्न जनसंख्या ८३.१
 
 
 

 


Other Topics

S.N Title Description
1 नेपालको हालसम्म BIPPA सम्झौता गरिसकेको देश
2 चासोक तङनाम / न्वागी
3 सगरमाथाभन्दा पहिले
4 मेयर वसाल्ट
5 Career News and Info श्रावण २, २०७४
6 Career News and Info अाश्विन ६, २०७४
7 नेपालको हावापानी
8 Career News and Info अाश्विन १८, २०७४
9 नेपालका जलविद्युत आयोजनाहरु
10 जनगणना र जनसंख्या
Please login to view more important topics.