Notice

अध्यादेश भनेको के हो ?

 सरकारलाई अति आवश्यक काम कारवाही जुन व्यवस्थापिकाको स्वीकृति लिएर मात्र गर्न सकिने खालको छ तर व्यवस्थापिकाको अधिवेशन वा बैठक चलिरहेको छैन भने पहिलो बैठक वा अधिवेशन चल्दाको बखत स्वीकृति लिने गरी सरकारले जारी गर्ने ऐन, आदेश वा सूचनानै अध्यादेश हो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८८ मा अध्यादेश सम्वन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त धारामा व्यवस्था भए अनुसार व्यवस्थापिका संसदको अधिवेशन वा बैठक चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको छ भन्ने कुरामा राष्ट्रपति सन्तुष्ट भएमा यस संविधानमा लेखिएका कुराहरूको प्रतिकूत नहुने गरी मन्त्रिपरिषदको सिफारिशमा आवश्यक अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसरी जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुनेछ तर त्यस्तो प्रत्येक अध्यादेश 
क. जारी भएपछि बसेको व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा पेश गरिनेछ र त्यस्तो बैठकले स्वीकार नगरेमा स्वतः निस्क्रिय हुनेछ । 
ख. राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्नेछ, र 
ग. निष्क्रिय वा खारेज नभएमा व्यवस्थापिका संसदको बैठक बसेको साठी दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था वर्तमान संविधानले गरेको छ । 
 

Other Topics

S.N Title Description
1 सुडान घोटाला काण्डः–
2 भगवान विष्णुका १० अवतारहरु
3 जेरियाट्रिक वार्ड
4 परमाणु सुरक्षा सम्बन्धी सम्मेलन
5 Career News and Info जेठ २६, २०७४
6 अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवास दिवसः–
7 संविधानसभा अन्तर्गतका ५ वटा समितिहरु
8 Career News and Info वैशाख १०, २०७४
9 “म्याराथन टक शो”
10 जि पि एस रेडियो कलर
Please login to view more important topics.