Notice

Loksewa Updates

महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान

महालेखापरीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकारहरू

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२३ मा रहेको महालेखापरीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार यस प्रकार छन् ।
 १.सर्वोच्च अदालत, व्यवस्थापिका–संसद, संविधानसभा, अख्तियार दुरूपयोग अनुन्धान आयोग, महालेखापरीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महान्यायधिवक्ताको कार्यालय तथा अन्य संवैधानिक निकायको कार्यालय र नेपाली सेना एवं सशस्त्र प्रहरी वा नेपाल प्रहरी लगायतका सबै सरकारी कार्यालय र अदालतको लेखा कानुनद्वारा निर्धारित तरिका बमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको विचार गरी गर्ने,
२. पचास प्रतिशत भन्दा वढी शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणको लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्दा परामर्श दिने र त्यस्ता संगठित संस्थाको लेखापरीक्षण गर्दा अपनाउनुपर्ने सिद्धान्तको सम्वन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने, 

३. महालेखापरीक्षकलाई लेखापरीक्षणको कामको लागि लेखा सम्वन्धी कागजपत्र जुनसुकै बखत महालेखापरीक्षक वा त्यसका कुनै कर्मचारीले आफूले लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने निकायबाट जुनसुकै कागजपत्र तथा जानकारी माग गर्ने ।

 


Other Topics

S.N Title Description
1 Career News and Info असार १९, २०७४
2 Career News and Info जेठ २२, २०७४
3 Career News and Info चैत्र १, २०७३
4 नेपालमा बाघ संख्या
5 रियो प्लस सम्मेलन
6 होम स्टे (Home Stay) भनेको के हो ?
7 Career News and Info वैशाख १०, २०७५
8 नेपालमा रहेका वैदेशिक संयुक्त लगानीका बाणिज्य बैंक
9 नयाँ नेपाल कोष
10 योजनाबद्ध बिकासको अवधारणा र चालु योजना
Please login to view more important topics.