Notice

सञ्चित कोष

सञ्चित कोष सरकारको ढुकुटी हो । जसमा  केही सीमित रकम बाहेक सरकारलाई प्राप्त हुने सम्पूर्ण रकम जम्मा गरिन्छ । अन्तरिम संविधानको धारा ९० अनुसार भन्नु पर्दा
“गुठी रकम बाहेक नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व, राजस्वको धितोमा लिएका सबै कर्जाहरू र ऐनको अधिकार अन्तर्गत दिइएको जुनसुकै ऋण असूल हुँदा प्राप्त भएको सबै  धन तथा नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने अन्य जुनसुकै रकम एक सरकारी कोषमा आम्दानी बाँधिनेछ । जसलाई सञ्चित कोष भनिन्छ ।”

कस्ता रकमहरू सञ्चित कोष वा सरकारी कोषबाट व्यय हुन्छन् ?
निम्न खर्चहरू सञ्चित कोष र अन्य सरकारी कोषबाट व्यय गर्न (झिक्न) सकिन्छ ।
क.    सञ्चित कोषमाथि व्ययभार भएको रकम,
ख.    विनियोजन गर्ने ऐनद्वारा खर्च हुने रकम,
ग.    विनियोजन विधेयक विचारधीन रहेको अवस्थामा पेश्कीको रूपमा ऐनद्वारा खर्च हुने रकम
घ.    विशेष अवस्थामा व्ययको विवरणमात्र भएको उधारो खर्च ऐनद्वारा व्यय हुने रकम,

सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकमहरूको विस्तृत विवरणः–
देहायका विषयसँग सम्बन्धित खर्चहरू सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुनेछन्
(क)     राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको परिश्रमिक र सुविधाको रकम,
(ख)     सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशहरूलाई दिइने परिश्रमिक, सुविधा र निवृत्तिभरणको रकम,
(ग)     निम्न लिखित पदाधिकारीलाई दिइने पारिश्रमिक र सुविधाका रकमहरू
_      व्यवस्थपिका –संसदका सभामुख र उप–सभामुख,
_      संविधान सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष,
_      अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू,
_       महालेखापरीक्षक,
_      लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरू,
_      प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तहरू र
_       राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष र सदस्यहरू
(घ)     सर्वाच्च अदालत, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग महालेखापरीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सम्बन्धी प्रशासनिक व्ययहरू
(ङ)     नेपाल सरकारको दायित्वको ऋण सम्बन्धी व्ययभार,
(च)     नेपाल सरकारको विरुद्ध अदालतबाट भएको फैसला वा आज्ञाप्ति अनुसार तिर्नेुपर्ने रकम र
(छ)     कानुनले सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने भनी निर्धारण गरेको रकम ।
समग्र जनताको ढुकुटीको रूपमा रहेको सञ्चित कोषलाई कानुनतः बाहेक सञ्चालन गर्न, यसबाट व्यय गर्न सकिँदैन । बरु राज्यको दायित्वको रूपमा रहेका अनिवार्य भुक्तानी हुनुपर्ने रकमलाई सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकमको रूपमा छुट्याउनुले सञ्चित कोष व्यवस्थापनमा अझ सहजता कायम गरिदिएको छ
 


Other Topics

S.N Title Description
1 झमकलाई लैनसिंह बाङ्देल पुरस्कार
2 ओ एम आर (OMR)
3 Career News and Info जेठ २५, २०७४
4 कविता गाउँ
5 मलाला दिवस
6 कार्वन व्यापार
7 अन्तरिक्ष पर्यटन
8 निजामती सेवा दिवस
9 TIFA :Trade and Investment Framework Agreement
10 विशेष आर्थिक क्षेत्र (Special Economic Zone)
Please login to view more important topics.