Notice

Loksewa Updates

महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान

मूल्य अभिवृद्धि करमा थ्रेसहाेल्ड भनेको के हो ?

कुनै निश्चित रकमसम्मको कारोबार गर्ने व्यवसायीले मूल्य अभिवृद्धि करको दायरामा आउनु नपर्ने गरी तोकेको कारोबारको सीमा नै थ्रेसहोल्ड हो । अथवा मूल्य अभिवृद्धि करमा कर लाग्ने वस्तु वा सेवाको कारोबार गरेता पनि मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुन नपर्ने गरी निश्चित गरिएको कारोवारको सिमालाई थ्रेसहोल्ड भनिन्छ । 
 

 


Other Topics

S.N Title Description
1 चासोक तङनाम / न्वागी
2 यार्सागुम्बा
3 Career News and Info जेठ ३०, २०७४
4 आँधी नामाकरण समूह
5 नेपाल सरकारले तर्जुमा गरेका मापदन्डहरु
6 प्रशासन सुधार आयोगहरु
7 प्लाष्टिक झोला व्यवस्थापनमा 5-R
8 Deemed Export भनेको के हो ?
9 महालेखापरीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकारहरू
10 सातौ गणतन्त्र दिवस
Please login to view more important topics.