Notice

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको गठन

 नेपालको अन्तरिम संविधानको भाग २० को धारा १४५ मा व्यवस्था भएबमोजिम नेपाली सेनाको परिचालन, सञ्चालन र प्रयोग गर्नका लागि सिफारिस गर्न नेपालमा एक राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद रहनेछ जसमा देहाय  बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरु रहन्छन् ।
  - प्रधानमन्त्री – अध्यक्ष
  - रक्षामन्त्री – सदस्य
  - गृहमन्त्री – सदस्य
  - मन्त्रिपरिषदमा रहेका राजनीतिक दलहरु मध्ये फरक फरक दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रधानमन्त्रीले तोकेका तीनजना मन्त्री – सदस्य


Other Topics

S.N Title Description
1 आ.व. ०७४/७५ को बजेटका राजस्व नीतिका उद्देश्यहरु
2 Kharidar Model Exam Set - 1
3 बाँके जिल्लाको गनापुर गा.वि.स मा खुला कारागार
4 अन्तर्राष्ट्रिय सिमसार सम्मेलन
5 हनि ट्रयापिङ्ग भनेको के हो ?
6 विश्वकै होचि महिला
7 फोब्र्सको शक्तिशाली महिलाको सन् २०१३ को सूचीमा ५ महिला
8 प्रधान न्यायधिश नेतृत्वका चुनावी मन्त्रीपरिषद
9 Career News and Info जेठ ७, २०७४
10 राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार २०७०
Please login to view more important topics.