Notice

Loksewa Updates

महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान

संचित कोष

 नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को भाग ९ को धारा ९० मा सञ्चित कोषको व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार ‘गुठी रकम बाहेक नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व, राजस्वको धितोमा लिइएका सबै कर्जाहरु र ऐनको अधिकार अन्तर्गत दिइएको जुनसुकै ऋण असुल हुँदा प्राप्त भएको सबै धन तथा नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने अन्य जुनसुकै रकम एक सरकारी कोषमा आम्दानी बाँधिने छ जसलाई सञ्चित कोष भनिनेछ ।


Other Topics

S.N Title Description
1 Career News and Info चैत्र १, २०७३
2 Bitcoin भनेको के हो ?
3 नेपालमा विभिन्न आधारमा वनहरुको विभाजन
4 रामराजा सिंह लोकमार्ग
5 आर्थिक विकासमा बिभिन्न क्षेत्रको भूमिका
6 राष्ट्रिय गैंडा गणना २०१५
7 राष्ट्रिय वन सर्वेक्षण २०१६ का प्रमुख नतिजाहरु ः
8 नेपालको पहिलो यान्त्रिक पुल
9 भारतको २९ औं राज्य तेलंगना
10 प्लाष्टिक झोला व्यवस्थापनमा 5-R
Please login to view more important topics.