Notice

संचित कोष

 नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को भाग ९ को धारा ९० मा सञ्चित कोषको व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार ‘गुठी रकम बाहेक नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व, राजस्वको धितोमा लिइएका सबै कर्जाहरु र ऐनको अधिकार अन्तर्गत दिइएको जुनसुकै ऋण असुल हुँदा प्राप्त भएको सबै धन तथा नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने अन्य जुनसुकै रकम एक सरकारी कोषमा आम्दानी बाँधिने छ जसलाई सञ्चित कोष भनिनेछ ।


Other Topics

S.N Title Description
1 महालेखापरीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकारहरू
2 सौर्य आँधी के हो
3 अध्यादेश भनेको के हो ?
4 Career News and Info भाद्र १८, २०७४
5 राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोगमा निषेधः
6 पल्सर स्पोटर्स अवार्ड – २०७२
7 वनाक्राई ¥यानसमवेयर भनेको के हो ?
8 Career News and Info जेठ २५, २०७४
9 सरकारद्वारा क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक वडापत्र जारी
10 रियो प्लस सम्मेलन
Please login to view more important topics.